Adoracja Krzyża - Mirosławiec, 6 marca 2010 r.

<<<<<