Czyszczenie i renowacja drzwi w kościele w Zdbowie, październik 2011 r.

<<<<<