Figura MB w Zdbowie przed remontem, październik 2012 r.

<<<<<