Ks. Robert Gruszowski

Ks. Robert Gruszowski, mgr teologii, nauczyciel mianowany, ur. 6.12.1973 r., wyś. 2.06.2001 r.
w Kołobrzegu przez bpa Mariana Gołębiewskiego,
w Tucznie od 22 VIII 2008 r.

<<<<<