Krzyż na ścianie klasztoru, czerwiec 2011 r.

<<<<<