Ks. Czesław Łącki

Ks. Czesław Łącki, ur. 10.03.1965 r., wyś. 29.05.1993 r.
w Kołobrzegu przez bpa Czesława Domina, wikariusz w Tucznie
od 29.08.2001 r. do 28.08.2006 r. Od 28.08.2006 administrator
parafii pw. św. Katarzyny w Marcinkowicach, od 1.07.2008 - proboszcz

<<<<<