Mur po pracach naprawczych, lipiec-sierpień 2009 r.

 

strona zachodnia

strona północna

<<<<<