Zaklejanie pęknięć blachy na wieży kościoła - 22 sierpnia 2011 r.

 

<<<<<