Obchody Święta Niepodległości w Tucznie, 2011 r.

<<<<<