Ogrodzenie terenu plebanii od zachodu i północy, 2012 r.

w tle - Stacja Badawcza prof. Jana Szyszko

<<<<<