Poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół w Tucznie, 6 XI 2009 r.

 
 
 

<<<<<