Wymiana podłogi na wieży kościoła w Tucznie, lipiec 2009 r.

 

Stan obecny podłogi

Przygotowanie drewna przez impregnację przeciw grzybom, insektom i uodpornienie od ognia

<<<<<