Proboszczowie w Tucznie do 1945 r.

od 1945 r.

1. 1331

Jan

  1389(?) -1395

Jakub de Sancze - wikariusz

2. 1395

Jan syn sołtysa (Sculteti)

3. 1425 i 1426

Jakub Czoch

4. 1444

Wojciech z Drozdowa (Drusdowo)

5. 1455

Jan

6. 1477

Jan z Połczyna

7. 1492 i 1493

Jan ze Śremu

8. 1510

Piotr

9. 1522

Jan Besthov

10. 1522-1525

Jan Westwal

11. 1535

Jan Mideystein – przeszedł na luteranizm (w tym czasie w Tucznie było 8 duchownych – proboszcz, wikariusze i altarzyści)

12. do 1550

Jacobus Pollej

13. od 1593

Petrus Marinus Gaworski

14. 1594

powrót parafii do katolików (dekret Zygmunta III)

15. 1598-1625

Krzysztof Zadow

16. 1627 – 1633

Paulus Andreas Lophagius, zrezygnował z probostwa i wrócił do swojego klasztoru,
był Jezuitą

17. 1634 – 1654

Matthias Zimmermann

18. 1654 – 1680

Paulus Hennik

19. 1680 – 1700

Johannes Mikey

20. 1700 – 1712

Johannes Henczel

21. 1726 – 1763

Anton Ludwig Habisch. Napisał Seelenbuch, w którym opisał wszystkie rodziny parafii. Zmarł w wieku 63 lat w 1763 i został pochowany w krypcie kościoła.

22. 1764 – 1796

Christophorar Marski, spustoszył dobytek parafii

23. 1796 – 1815

Johannes Riebschlager, jako obrońca parafii zmarł w więzieniu w Grudziądzu

24. 1815 – 1828

Michael Thielemann, wikary Martin Moerke od 1815-18, od 1820-23 Joannes Goltz

25. 1829 – 1835

Johannes Joerdel, ur. 1801, wyś. 1824, mianowany w Tucznie 1829. Odzyskał i uporządkował dobytek kościoła, przeżył pożar kościoła w 1834. W 1830 wikarym był Petrus Stelter, w 1831-32 Peter Hubert

26. 1836 – 1855

Johannes Froegel, ur. 1807, wyś. 1831, wikary w Pile od 1833. Mianowany w Tucznie 1836

27. 1856 - 1893

Juliusz de Alkiewicz, ur. 1820, wyś. 1848. W 1849 w Wilkowie niemieckim. Mian. w Tucznie 1856. Zmarł 1 VI 1893 r.

W 1857-65 wikarym był Andrzej Friske, 1864 Juliusz Klass, w 1868-74 August Weigt, od 1892 Augustyn Nowald. W 1866-74 emeryt Antoni Katzer.

28. 13.XI.1893–1921

Jan Bork, ur. 1838, wyś. 1866, mianowany w Tucznie 1893. Był wikarym w Wałczu od 1866-71, w Pile od 1871. W Tucznie od 1895 wikarym był Klemens Manthey, w 1903 Benno Niewitecki, w 1905 Józef Garske, w 1909 Klemens Rehbronn, od 1912 Bruno Sydow, od 1913-15(?) Walter Genge

29. od 1921

Bernard Timm - administrator. Urodzony 1888, wyś. 1911. Parafie: Połajewo
(30.06.1911) - wikariusz, Tuczno (01.07.1911 - 29.02.1912) - wikariusz, Rydzyna (01.03.1912 - 31.07.1912) - wikariusz, Trzciel (01.08.1912 - 30.09.1912) - wikariusz, Strzydzew (01.10.1912 - 30.11.1912) - wikariusz substytut ks. Dziegieckiego, Wieczyna (01.12.1912 - 07.04.1913) - wikariusz, Bledzew (08.04.1913 - 14.04.1914) - wikariusz,
Skrzetusz (15.04.1914 -18) - wikariusz, Trzcianka pw. Św. Jana Chrzciciela (1922 - 1946) - proboszcz

30. 1924

Ambroży Fenske - administrator, ur. 1889, wyś. 1914. Od 1921 wikary w Skrzetuszu

31. 1925-26

Herbert Abendroth, ur. 1888, wyś. 1911. Od 1914 nauczyciel religii w Pile

32. 1927-37

Paul Gramse, ur. 1876, wyś. 1900. Od 1905 rektor i nauczyciel religii przy kościele św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu, od 1914 w Pile, od 1920 w Przytocznej (Prittisch)

33. 1937 - 1946

Geistl. Rat Dekan Edward Henke, ur. 1881, wyś. 1906. Od 1910 wik. w Rokitnie, od 1914 w Łubiance

Księża pracujący w Tucznie od 1945 r.

Proboszczowie

    mianowany odwołany
1. ks. Henke
(Niemiec)
  proboszcz i dziekan do dnia 2 lipca 1946 r.
2. ks. Andrzej
Bardecki 13 VIII 1946 r.
13 IX 1946 r.
dekret Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie, 13 sierpnia 1946 r., l.dz. 4953/46,
ks. Edmund Nowicki, Administrator Apostolski
dekret Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie, 13 września 1946 r., l.dz. 6075/46, ks. Edmund Nowicki, Administrator Apostolski,  został mianowany kierownikiem bursy biskupiej we Wschowie.
3. ks. Andrzej Kostka
13 IX 1946 r.
20 XI 1946 r.
dekret Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie, 13 września 1946 r., l.dz. 6075/46, ks. Edmund Nowicki, Administrator Apostolski, został odwołany z parafii w Łagowie dekret Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie, 20 listopada 1946 r., l.dz. 7828/46, ks. Edmund Nowicki, Administrator Apostolski, został mianowany proboszczem we Wschowie
?
4. ks. Zygmunt Gendzieński
1 XII 1946 r.
2 XI 1965 r.
-dekret Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie, 20 listopada 1946 r., l.dz. 7828/46, ks. Edmund Nowicki, Administrator Apostolski,
został odwołany z parafii w Dziecin,
-mianowany wicedziekanem dekanatu wałeckiego 28 listopada 1960 r., PG 7-7/60,
bp Wilhelm Pluta, biskup gorzowski
dekret Kurii Administracji Apostolskiej w Go-rzowie, 4 VII 1960 r., PG 7-3/60, bp. Wilhelm Pluta, bp gorzowski, został mianowany prob. w Przytocznej. Dekret anulowany : 13 X 1960 r., PG 7-6/60, bp Wilhelm Pluta, bp gorzowski
+ zmarł w Tucznie 3 XI 1965 r. o godz. 23.30. Pochowany w Tucznie, w pogrzebie uczestniczył bp Ignacy Jeż, sufragan gorzowski
5. ks. Mieczysław Rumiński
do parafii nie przybył
dekret Kurii Biskupa w Gorzowie Wlkp., 4 lipca 1960 r., PR 12-2/60, bp Wilhelm Pluta dekret Kurii Biskupa w Gorzowie Wlkp.,
13 paĄdziernika 1960 r., PR 12-7/60,
bp Wilhelm Pluta
6. ks. Zbigniew Nijaki
10 XII 1965 r.
7 IX 1971 r.
- tymczasowym wikariuszem zarządcą: dekret Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie, 1 grudnia 1965 r., PN 3-1/65, bp. Wilhelm Pluta, bp gorzowski, został odwołany  z obowiązków administratora w Dzierżążnie Wielkim
- administratorem: dekret Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie, 27 lipca 1966 r., PN 3-3/66, bp. Wilhelm Pluta, biskup gorzowski
dekret Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie, 31 sierpnia 1971 r., PN 3-8/71,
bp. Wilhelm Pluta, bp gorzowski, został tymczasowym wikariuszem w Bierzwniku
7. ks. Eugeniusz Mackowicz 
1 IX 1971 r.
30 VI 1987 r.
- wikariuszem tymczasowym zarządcą -  dekret Kurii Adm. Ap. w Gorzowie, 31 sierpnia 1971 r., PM 1 -1/71, bp. Wilhelm Pluta, biskup gorzowski, został odwołany z parafii Bierzwnik
- administratorem - dekret Kurii Adm. Ap. w Gorzowie, 29 paĄdziernika 1971 r., PM 1 - 2/71, bp. Wilhelm Pluta, biskup gorzowski
dekret Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 23 czerwca 1987 r., PM 1 – 2/87, bp Ignacy Jeż, został mianowany zarządca w Głubczynie
8. ks. Jan Jonasz  1 VII 1987 r. 30 VI 2008 r. - zarządcą - dekret Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 23 czerwca 1987 r., PJ 24 – 2/87, bp Ignacy Jeż, zwolniony z parafii Okonek
- proboszczem - dekret Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 10 września 1987 r., PJ 24 – 5/87, bp Ignacy Jeż
dekret Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 11 czerwca 2008 r., PJ 24 – 1/08, bp Edward Dajczak – przechodzi na emeryturę
9. ks. Włodzimierz Bartkowiak
1 VII 2008 r.
5 IX 2013 r.
dekret Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 17 czerwca 2008 r., PB 4 – 1/08, bp Edward Dajczak – zwolniony z parafii Świerzno dekret Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 28 sierpnia 2013 r., PB 4 – 1/13, bp Edward Dajczak
10. ks. Andrzej Malczyński
10 IX 2013 r.
17 XII 2014
dekret: Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 28 sierpnia 2013 r., PM 8 – 1/13, bp Edward Dajczak - zwolniony z parafii pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej Dekretem ks. bpa Edwarda Dajczaka przeniesiony do parafii w Skrzatuszu  
11. ks. Jerzy Dalak
18 XII 2014
Dektetem ks. bpa Edwarda Dajczaka - zwolniony z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Parsęcku  

Wikariusze i pomocnicy

    mianowany odwołany
1. ks. Andrzej Bardecki
24 VII do 13 VIII 1946 r.
- dekret Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie, 24 lipca 1946 r., l. dz. 4953/46, ks. Edmund Nowicki
- mianowany proboszczem – patrz „proboszczowie”
 
2. ks. Michał Karczewicz ur. 13 marca 1886 r., wyświęcony
10 lipca 1910 r., kapelan szpitala „Caritas”
w Tucznie
zmarł w Tucznie 28 listopada 1946 r., nie został pochowany w Tucznie.
3. ks. Eugeniusz Hlibowicki
2 I 1952 r.

kapelan szpitala „Caritas” w Tucznie, miano-wany – dekret Kurii Ordynariatu w Gorzowie, 2 stycznia 1952 r., l. dz. 6755/51, ks. Tadeusz Załuczkowski

 
4. ks. Józef Król, 
11 XI 1954 r. 
24 X 1956 r.
dekret Kurii Ordynariatu w Gorzowie,
11 XI 1954, B XIV 1-134/54, ks. Zygmunt
Szelążek
dekret Kurii Ordynariatu w Gorzowie, 6 X 1956, B XIV 1-77/56, ks. Zygmunt Szelążek
5. ks. Edward Zawada,
24 X 1956 r.
27 VII 1957 r.
dekret Kurii Ordynariatu w Gorzowie,
6 X 1956 r., B XIV 1-76/56, ks. Zygmunt Szelążek – przybył z parafii Michała Archanioła w Jastrowiu
dekret Biskupa Gorzowskiego, Gorzów Wlkp.,
27 lipca 1957 r., B XIV 1-379/57, bp Teodor Bensch – przeszedł do Nowogardu
6. ks. Mieczysław Gruchała,
10 I 1957 r.
30 VI 1959 r.
dekret Kurii Ordynariatu w Gorzowie Wlkp.,
10 stycznia 1957 r., B XIV 1-34/57, bp Teodor Bensch
dekret Kuria Biskupa w Gorzowie Wlkp.,
11 czerwca 1959 r., PG 19-2/59, bp Jerzy Stroba – przeszedł do Czarnego
7. ks. Jerzy
Wagner,
1 VIII 1958 r.
30 VI 1960 r.
dekret Kuria Biskupa w Gorzowie Wlkp.,
10 lipca 1958 r., PW 3-3/58, ks. Józef Michalski, wikariusz kapitulny – przybył
z Krosna
dekret Kurii Biskupa w Gorzowie Wlkp.,
4 czerwca 1960 r., PW 3-1/60, bp Jerzy
Stroba – przeszedł do Chrząstowa
8. ks. Władysław Kasprzak,
1 VII 1959 r.
30 VI 1961 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
11 czerwca 1959 r., PK 14-2/59, bp Jerzy Stroba – przybył z parafii Św. Rodziny w Szczecinie
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
13 maja 1961 r., PK 14-1/61, bp Jerzy Stroba – przeszedł do Witnicy
9. ks. Zygmunt Zarada,
1 VII 1960 r.
30 VI 1962 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
4 czerwca 1960 r., PZ 13-1/60, bp Jerzy Stroba – przybył z Łobza
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
19 czerwca 1962 r., PZ 13-1/62, bp Jerzy Stroba – przeszedł do Lipian
10. ks. Jan Tyrakowski,
1 VII 1961 r.
30 VI 1963 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
13 maja 1961 r., PT 10-2/61, bp Jerzy Stroba – przeszedł ze Świdnicy
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
23 czerwca 1963 r., PT 10-1/63, bp Jerzy Stroba – przeszedł do Dobrej
11. ks. Bogusław Trocha,
30 VI 1962 r.
30 VIII 1964 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
19 czerwca 1962 r., PT 12-1/62, bp Jerzy Stroba – przeszedł ze Świdwina
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
25 sierpnia 1964 r., PT 12-2/64, bp Jerzy Stroba – przeszedł do Sianowa
12. ks. Joachim
Lemke,
1 VII 1963 r.
30 VI 1965 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
20 czerwca 1963 r., PL 12-2/63, bp Jerzy Stroba – przeszedł z Recza Pom.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
19 czerwca 1965 r., PL 12-1/65, bp Jerzy Stroba – przeszedł do Połczyna Zdroju
13. ks. Józef Stoszko S.C.J.
1 IX 1964 r.
31 VII 1966 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
25 sierpnia 1964 r., Hav- 28/64, bp Jerzy Stroba
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
16 sierpnia 1966 r., Hav – 21/66, bp Wilhelm Pluta
14. ks. Jerzy Szempliński S.C.J.
1 IX 1964 r.
30 VI 1965 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
25 sierpnia 1964 r., Hav – 29/64, bp Jerzy Stroba
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
23 czerwca 1965 r., Hav- 12/65, bp Jerzy Stroba
15. ks. Zbigniew Listkiewicz S.C.J.  1 VII 1965 r.
31 VIII 1966 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
23 czerwca 1965 r., Hav-13/65, bp Jerzy Stroba – przeszedł z Łobza
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
16 sierpnia 1966 r., Hav-22/66, bp Wilhelm Pluta
16. ks. Antoni Kotlarczyk S.C.J.  30 VI 1965 r.
31 VII 1966 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
23 czerwca 1965 r., Hav-14/65, bp Jerzy Stroba
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
16 sierpnia 1966 r., Hav-23/66, bp Wilhelm Pluta
17.
ks. Kazimierz Podgórski,
1 IX 1966 r.
15 IX 1968 r.
wikariuszem w Mielęcinie Wałeckim i Rzeczycy, dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp., 25 lipca 1966 r., PP 28-8/66, bp
Jerzy Stroba – przeszedł z Ośna Lubuskiego
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
13 września 1968 r., PP 28-2/68, - przeszedł do Polic
18. ks. Kazimierz Piechota,
1 IX 1966 r.
30 VI 1969 r.
wikariuszem w Tucznie, Mielęcinie Wałeckim
i Rzeczycy - dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp., 26 lipca 1966 r., PP 38-4/66, bp Jerzy Stroba – przeszedł z Polanowa
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
29 czerwca 1969 r., PP 38-1/69, bp Jerzy Stroba – przeszedł do Drawna
19. ks. Tadeusz Bałamut,
15 IX 1968 r.
4 III 1971 r.
wikariuszem w Tucznie, Mielęcinie i Rze-czycy - dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp., 13 września 1968 r., PB 13-2/68,
bp Jerzy Stroba – przeszedł z Jasienicy
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
4 marca 1971 r., PB 13-1/71, bp Ignacy Jeż – przeszedł do Boczowa
20. ks. Jan Wszołek,  1 VII 1969 r.
31 VIII 1971 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
20 czerwca 1969 r., PW 21-1/69, bp Jerzy Stroba – przeszedł z Morynia
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
24 sierpnia 1971 r., PW 21-3/71, bp Wilhelm Pluta – przeszedł do Kołczygłów
21. ks. Kazimierz Michalak,
24 I 1970 r.
31 III 1970 r.
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
24 stycznia 1970 r., PM 49-2/70, bp Jerzy Stroba – przeszedł z Bobolic
dekret Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.,
31 marca 1970 r., PM 49-3/70, - przechodzi
do Krzeszyc
22. ks. Piotr Klóska, sierpień 1973 r. do 15 VIII 1975 r.   dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
8 sierpnia 1975 r., PK – 2/75, bp Ignacy Jeż – przeszedł do Lekowa jako proboszcz
23. ks. Marian Janc, 16 VIII 1975 r.  20 VI 1976 r. dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
8 sierpnia 1975 r., PJ 1- 6/75, bp Ignacy
Jeż – przeszedł ze Świdwina
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 31 maja 1976 r., PJ 1 - 1/76, bp Tadeusz Werno
24. ks. Wacław Ryżek
ks. Tadeusz Dusza
ks. Wojciech Krajenta
ks. Paweł Grabowski
ks. Adam Pawłowski
księża pomocnicy maj 1977 r. do 25 wrzesień 1977 r.
25. ks. Marian Leśniewski,
X 1977 r.
23 VIII 1987 r.
emeryt dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 23 lipca 1987 r., PL 10 -13/87, bp Piotr Krupa, kieruje na emeryturę do Domu Księży Spokojnej Przyszłości w Kościerzynie
26. ks. Marian Kraszewski,
29 VIII 1987 r.
6 IX 1989 r.
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
6 sierpnia 1987 r., PK 29 - 2/87,
bp Tadeusz Werno – przeszedł z Wałcza
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
6 września 1989 r., PK 29 - 3/89, - przechodzi do Barwic
27. ks. Dominik Kubicki, 31 VII -
20 VIII 1987 r.
zastępstwo dekret – Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, 24 lipca 1987 r., PK 48-/87,
bp Piotr Krupa
28. ks. Mieczysław Pastusiak, 9-27 VII 1988 r. zastępstwo dekret Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 12 czerwca 1988 r., PP 50-1/88, bp Tadeusz Werno
29. ks. Tadeusz Kaczmarek,
8 IX 1989 r.
10 IV 1990 r.
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
6 września 1989 r., PK 27 - 5/89,
bp Tadeusz Werno – przeszedł z Mirosławca
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
9 kwietnia 1990 r., PK 27 - 1/90, bp Ignacy
Jeż – przechodzi do Starego Chwalimia jako proboszcz
30. ks. Krzysztof Mazur,12 VII - 30 VII 1989 r. zastępstwo dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
28 maja 1989 r., PM 56 - 3/89, bp Piotr Krupa
31. ks. Marian Wawrzon,
10 IV 1990 r.
24 VII 1990 r.
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
9 kwietnia 1990 r., ZW 34 - 5/90, bp Tadeusz Werno – przeszedł z Łubowa
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
24 lipca 1990 r., ZW 34 -- /90, bp Piotr Krupa
32. ks. Ryszard Dawidowski,
29 VIII 1990
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
21 sierpnia 1990 r., PD 8 - 3/90, bp
Tadeusz Werno – przeszedł z Róży Wielkiej
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
2 sierpnia 1993 r., PD 8 - 2/93, bp Tadeusz Werno
33. ks. Andrzej Pawelec, 30 VII-  26 VIII 1991 r. zastępstwo dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
15 czerwca 1991 r., PP 55 - 2/91,
34. ks. Adam Rybicki  30 VII - 24 VIII 1992 r. zastępstwo dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
9 czerwca 1992 r., PR 8 - 3/92, bp Tadeusz Werno
35. ks. Józef Ciupiński 31 VII - 27 VIII 1993 r. zastępstwo dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
1 czerwca 1993 r., PC 8 - 5/93, bp Tadeusz Werno
36. ks. Antoni
ŁabędĄ,
27 VIII 1993 r.
27 VIII 1997 r.
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
2 sierpnia 1993 r., PŁ 10 - 2/93, bp
Tadeusz Werno – przybył z Koszalina
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 25 lipca 1997 r., PŁ 10 - 1/97, bp Marian Gołębiewski – przeszedł do Człopy
37. ks. Grzegorz Malinowski,
27 VIII 1997 r.
28 VIII 2001 r.
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
24 lipca 1997 r., PM 15 - 4/97, bp Marian Gołębiewski
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
28 czerwca 2001 r., PM 15 - 1/01, bp Marian Gołębiewski – przeszedł do Trzcianki
38. ks. Czesław
Łącki,

29 VIII 2001 r.
28 VIII 2006 r.
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
28 czerwca 2001 r., PŁ 5 - 2/01, bp
Marian Gołębiewski – przybył z Koszalina
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
24 sierpnia 2006 r., PŁ 5 - 1/06, bp Kazimierz Nycz – przeszedł do Marcinkowic jako administrator
39. ks. Krystian Gomułka,
30 VIII 2006 r.
22 VIII 2008 r.
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
29 sierpnia 2006 r., PG 26 - 3/06, bp Kazimierz Nycz – przybył z Jastrowia
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
17 czerwca 2008 r., PG 26 - 2/08, bp Edward Dajczak – przeszedł do Świdwina
40. ks. Robert Gruszowski,
22 VIII 2008 r.
25 VIII 2010 r.
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
17 czerwca 2008 r., PG 25 - 2/08, bp Edward Dajczak – przybył z Biesiekierza
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
17 czerwca 2008 r., PG 25-1/10, bp Edward Dajczak – przeszedł do Kołobrzegu
41. ks. Jan Szczubełek
25 VIII 2010 r.
23 VIII 2013 r.
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
17 czerwca 2010 r., OSz 1-1/10, bp
Edward Dajczak – przybył z Sianowa
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
3 lipca 2013 r., Osz 1-3/13, bp Edward Dajczak – powrócił do swojej diecezji
 
42. ks. dr hab. prof. US Edward Sienkiewicz
25.06.2011 r.
31.07.2011 r.
zastępstwo dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
17 czerwca 2011 r., PS 62 - 1/11, bp Krzysztof
Zadarko
43. ks. Krzysztof Orłowski
24 VIII 2013 r.
dekret Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
3 lipca 2013 r., PO 6 - 1/13, bp Edward Dajczak– przybył z Wielenia
 

<<<<<