Krucyfiks, późny gotyk, II poł. XVI w.

Rzeźba o dobrych pro-porcjach ciała i szlachetnych rysach twarzy, głowa przechylona ku prawemu ramieniowi. Perizonium o ostro łamiących się fałdach, krótko wiązane. Drewno krzyża malowane na czarno, postać biała o naturalnym odcieniu ciała.

 

Chrzanowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, 1960.

<<<<<