Malowidła na ambonie w Zdbowie, styl akademizm, XIX w.

<<<<<