Obraz św. Józefa, ludowy późny barok, 1818 r.

Obraz znajduje się w ołtarzu głównym z XVII w., w którym zastąpił orygi-nalne malowidło. Tło stanowi schema-tycznie namalowany krajobraz z pa-górkami i zaroślami, na niebie zorza, czerwonawe, żółte i różowe chmury. Stojaca postać odziana w niebieską suknie, spiętą cingulum, na plecy za-rzucony płaszcz w kolorze ciepło żół-tym. Draperie mało zróżnicowane. Długie ciemne włosy, broda, głowa-lekko pochylona na lewo, nad głową aureola z gwiazdą pośrodku. Stopy bose. Na lewym przedramieniu trzyma dzieciątko, dotykające jego brody. Dzieciątko odziane w biała sukienkę z czerwonymi rantami. W lewej dłoni św. Józefa biała lilia. Obok daty ślady po inskrypcji, nieczytelne.

(zapis konserwatorski)

<<<<<