Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tucznie

anioł z kościoła w Tucznie
 
Organy
Dzwony
Ambona
Architektura
Chrzcielnica
Prałatura Pilska
Protokół wizytacyjny
z 1941 r.
Historia, ks. Nowacki
Historia, ks. Gendzieński
Historia 
Alicja Biranowska-Kurtz
Historia
H. Janocha,
F. Lachowicz
Ekspertyza stanu kościoła
Opinia stanu technicznego
Polichromia w kruchcie
Zdjęcia kościoła
Zdjęcia kościoła, 1989 r.
Naprawy i remonty
Tablica chronologiczna parafii


 

<<<<<