Polichromia w kruchcie kościoła

Polichromia pokrywa całe ściany kruchty przedstawiając górą (pod sklepieniem) sceny maryjne i pasyjne. Na ścianie frontowej przy portalu wejściowym, po lewej Zwiastowanie, po prawej Nawiedzenie, nad wejściem Matka Boża z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów. W półkolach pod sklepieniem: Biczowanie Chrystusa, Ecce Homo, Ukrzyżowanie, Zdjęcie z krzyża. Pod tym po trzy medaliony z popiersiami duchownych i Krzysztofa Tuczyńskiego.

Polichromie wykonał w 1857 r. malarz Karl Eps. Koszty ponieśli: hrabia Leszczyc-Łumiński, Schmidt – właściciel ziemski oraz proboszcz. Polichromia konserwowana w pełnym zakresie w 1994 r.

Paweł VI Pius IX  
1978 r. kard. Ledóchowski Leon XIII Krzysztof Tuczyński 2008 r.
<<<<<