Zdjęcia kościoła z 1989 r. fot. G. Solecki

nawa północna

  ambona ołtarz Ukrzyżowania

ołtarz św. Rodziny

ołtarz św. Barbary

ołtarz Marii Magdaleny    

<<<<<