Uroczystość posadzenia dębu papieskiego, 18 V 2006 r. (zdjęcia z Urzędu Miasta)

<<<<<

>>>>>