II etap renowacji ołtarza św. Barbary, 4 XI 2009 r.

<<<<<