Kronika parafii w Tucznie - lata 1981-2000

1981

Pomoc charytatywna z Niemiec zorganizowana przez ks. proboszcza Mackowicza. Mieszkańcy otrzymali brakujące wtedy, artykułu spożywcze, słodycze i środki czystości.

1982

 

Pomoc charytatywna z USA. Rodziny otrzymują mąkę.
15 sierpnia parafia przeżywa uroczystość bierzmowania, ks. bp Ignacy Jeż.


Zespół muzyczny z Tuczna.

1983

Kolejna pomoc charytatywna z USA. Wojewódzki konserwator zabytków w Pile, zleca

wykonanie konserwacji ołtarza św. Barbary z kościoła parafialnego, Pracowni Sztuk Plastycznych w Pile.

1984

Naprawa dachu na plebanii.

1985

Naprawa drobnych usterek w organach.

1987

12 stycznia mróz 30 stopni, szkoła zamknięta przez kilka dni.

16 maja piorun uderzył w wieżę kościoła, pożar został szybko ugaszony.
1 lipca pożegnanie na Mszy Św. o godz. 19 ks. Eugeniusza Mackowicza.
2 lipca do parafii przybył nowy proboszcz – ks. Jan Jonasz.

24 lipca przybywa na okres wakacji do pomocy duszpasterskiej ks. neoprezbiter Dominik Kubicki.

29 sierpnia przybywa ks. Marian Kraszewski jako wikariusz parafii.

3 września ks. Józef Turkiel przeprowadził wstępną wizytację parafii przed wizytacją kanoniczną.

12 października ks. Jonasz zostaje mianowany dziekanem dekanatu Mirosławiec.

21-22 listopada wizytacja kanoniczna parafii. Wizytację przeprowadził ks. bp Piotr Krupa.

 

1988

2 lutego kolęda dekanalna - ks. bp Ignacy Jeż.

Na czas wakacji, do pomocy duszpasterskiej przybył neoprezbiter ks. Mieczysław Pastusiak.

24 września zostało założone nagłośnienie w kościele parafialnym.

17-24 października w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w kościele parafialnym wystąpił Zespół
Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy.

1989

 

 

 

12-30 lipca do pomocy duszpasterskiej w parafii, na okres urlopu ks. Kraszewskiego, przybył do parafii ks. neoprezbiter Krzysztof Mazur.

Dekretem z dnia 6 września do parafii przybywa nowy wikariusz ks. Tadeusz Kaczmarek.

 

1990

12 kwietnia przybył do parafii nowy wikariusz – ks. Marian Wawrzon.

7-12 maja Misje przygotowawcze do peregrynacji Matki Bożej w Obrazie Jasno-górskim. Obraz został powitany w kościele parafialnym 14 maja w obecności ks. bpa Piotra Krupy. Następnego dnia Obraz został pożegnany.

8 lipca ks. Marian Wawrzon kończy pracę w Tucznie.

29 sierpnia do parafii przybywa nowy wikariusz – ks. Ryszard Dawidowski.

Boże Ciało

1991

23 czerwca odprawił Mszę Św. Prymicyjną ks. Krzysztof Korniak, który odbywał praktykę

duszpasterską w Tucznie od 30 sierpnia 1990 r. do 2 kwietnia 1991 r.

29 sierpnia parafia otrzymuje pozwolenie konserwatora zabytków na: odbudowę gzymsu i remont dachu na kościele parafialnym. W okresie wakacyjnym w parafii pomaga ks. neoprezbiter Andrzej Pawelec.

W listopadzie naprawiono gzyms wokół kościoła.

1992

Latem przystąpiono do naprawy dachu kościoła parafialnego. Parafia otrzymała dotację z funduszu kościelnego w wysokości 30% kosztorysu. Firma z Piły wykonywała pracę niedbale, zerwano z nią umowę a prace dokończyła firma z Człopy (2/3 powierzchni dachu).

Parafia rezygnuje z objęcia gruntów należnych z mocy Ustawy z dnia 11 XI 1991 r. i przekazuje je na rzecz Caritas diecezji.

W sierpniu, na czas urlopu ks. Dawidowskiego, w parafii pomagał neoprezbiter ks. Adam Rybicki.

26 października ks. proboszcz Jan Jonasz obchodził 35-lecie święceń kapłańskich. Przybyli koledzy kursowi, wśród nich ks. bp Jan Gałecki, sufragan szczecińsko-kamieński.
8 grudnia parafia została oddana Niepokalanemu Sercu NMP.

 

ks. Jan Jonasz

1993

W okresie wakacyjnym w parafii pomaga neoprezbiter ks. Józef Ciupiński. Do parafii przybywa nowy wikariusz – ks. Antoni Łabędź.

21 listopada Siostry Elżbietanki obchodziły rocznicę 125-lecia pobytu w Tucznie. Uroczystościom w kościele parafialnym przewodził ks. bp Ignacy Jeż.

Wojewódzki konserwator zabytków w Pile, przyznaje dotację w wysokości 23% kosztorysu, na prace remontowe na wieży kościoła parafialnego.
 

1994

W kwietniu podłączono plebanię do sieci wodociągowej. 10-11 kwietnia kanoniczna wizytacja parafii przez ks. bpa Tadeusza Werno. W nocy 12 na 13 marca dochodzi do pro-fanacji krzyża wiszącego 125 lat na ścianie klasztoru Sióstr Elżbietanek. 19 czerwca odprawia Mszę Św. Prymicyjną ks. Jarosław Rynowiecki. 20 listopada ks. bp Czesław Domin poświęcił tablicę pamiątkową 125-lecia pobytu Sióstr Elżbietanek w Tucznie. Tablica została umieszczo-na na ścianie klasztoru.

1995


Boże Ciało
 

20 października dochodzi do kradzieży w kościele parafialnym. Ukradziono 2 zabytkowe świeczniki i część dekoracji ambony. Sprawców nie ustalono.

 ks. bp Tadeusz Werno

1996

6 maja  bierzmowanie w parafii.
3 października przebywał w Tucznie nowy ordynariusz diecezji –
ks. bp Marian Gołębiowski. Przybył, aby zapoznać się z księżmi pracującymi w dekanacie Mirosławiec.
Jesienią położono (łamiąc wszelkie zasady konserwatorskie) płyty chodnikowe przy kościele.

1997

W czerwcu delegacja parafian uczestniczyła w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. z Ojcem Świętym.

17 czerwca ks. Eugeniusz Mackowicz (w latach 1971-87 proboszcz w Tucznie) przechodzi na emeryturę

i zamieszkuje na stałe w Tucznie.

27 sierpnia przybywa do parafii nowy wikariusz – neoprezbiter ks. Grzegorz Malinowski.

19981 lipca podpisano umowę ze Spółką Polkomtel umożliwiającą montaż anten nadawczych telefonii komórkowej na wieży kościoła parafialnego.

1 września przybył do Tuczna ks. bp Marian Gołębiowski by poświęcić nowy budynek Szkoły Podstawowej.

1999


31 stycznia zostaje utworzone parafialne „Caritas”.

18-25 kwietnia parafia przeżywała Misje przygotowujące do Wielkiego Jubileuszu 2000 - OO. Bernardyni

23-24 maja ks. bp Paweł Cieślik wizytował parafię.

7 czerwca delegacja 42 parafian uczestniczyła w spotkaniu z Ojcem Św. w Bydgoszczy.

Siostra Maria-Goretti Gostkowska obchodziła 25 rocznicę złożenia Ślubów Zakonnych.

 

 

11 listopada została poświęcona pamiątkowa tablica, umieszczona przy ulicy Mickiewicza.

2000

2-5 IV została przepro-wadzona renowacja Misji Św. przez OO Bernardynów. 19 X w parafii przebywał, w drodze na uroczystości 1000 lecia biskupstwa w Kołobrzegu, ks. bp Stanisław Gębicki. Ks. bp poświęcił tablicę pamiątkową Jubileuszu 2000 umieszczoną na filarze kościoła para-fialnego.

Boże Ciało bp Stanisław Gębicki
<<<<<   dalej >>>>>