Kronika parafii w Tucznie  2001-2010

 

2001


9 sierpnia piorun uderza w wieże kościoła parafialnego. Koszt naprawy wynosi około 3,5 tys. zł., pokrywa ubezpieczenie.
29 sierpnia
do parafii przybył nowy wikariusz ks. Czesław Łącki. Ks. Łącki urządził nowe mieszkanie dla wikarego, w części północnej, na piętrze plebanii.

13 października udała się do Lichenia pielgrzymka parafian.

 

 

Naprawa wieży po uderzeniu pioruna

2002

4 czerwca ks. Jonasz przesyła ks. biskupowi ordynariuszowi pismo, w którym wyraża gotowość do przejścia na emeryturę. W odpowiedzi otrzymał polecenie dalszej pracy duszpasterskiej w Tucznie.

28 września do Lichenia udała się pielgrzymka parafian.

28 października huragan uszkadza dach kościoła parafialnego (ok. 30 m2). Naprawę pokrywa ubezpieczenie.
 

2004

21 marca huragan uszkadza dach kościoła parafialnego. Koszty naprawy pokrywa ubezpieczenie. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski wykonuje ekspertyzy konserwatorskie (bezpłatnie) dotyczące kościoła parafialnego i plebanii.

9 sierpnia dochodzi do profanacji krzyża zawieszonego w kapliczce Św. Krzyża przy ulicy Mickiewicza. Sprawca tłumaczył się zamroczeniem alkoholowym.

30 września parafię odwiedza ks. bp Kazimierz Nycz, nowy ordynariusz diecezji.

10-11 października parafia przeżyła wizytację kanoniczną, wizytował ks. bp Paweł Cieślik.

2005

12 marca parafię odwiedził abp Marian Przykucki, emerytowany ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Wielkanoc przypada 27-28 marca.

2 kwietnia umiera Ojciec Św. Jan Paweł II. Na modlitwie za zmarłego w kościele parafialnym gromadzą się tłumy, wpisują się do księgi kondolencyjnej liczni parafianie.

3 maja odsłonięcie tablicy upamiętniającej pontyfikat Jana Pawła II przy ulicy Wolności (link do strony UM Tuczno).

5 czerwca ks. kanonik Eugeniusz Mackowicz obchodził 50-lecie święceń kapłańskich.

11 września wystąpił w kościele parafialnym Poznański Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego.

8 grudnia zostaje podpisana umowa o zainstalowanie oświetlenia zewnętrznego kościoła parafialnego. Koszty pokrywa Urząd Miasta i Gminy Tuczno.

2006


ks. Jan Jonasz i ks. Eugeniusz Mackowicz


26 lutego Konserwator Zabytków w Szczecinie wydaje pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu św. Barbary.
18 maja, w dniu 86-tej rocznicy urodzin Papieża Polaka Jana Pawła II, dokonano uroczystego posadzenia dębu, który wyhodowany został z żołędzi zebranych z najstarszego polskiego dębu - "Chrobrego".
30 sierpnia wikariuszem w parafii zostaje ks. Krystian Gomułka.

2007

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację na wykonanie izolacji poziomej wraz z osuszeniem metodą termoiniekcji budynku kościoła parafialnego. Prace zakończono w grudniu.

4 grudnia do kościoła została wrzucona podpalona petarda. Sprawca został ustalony i sądownie ukarany.

2008

30 czerwca - odchodzi na emeryturę ks. proboszcz Jan Jonasz. Na jego miejsce został mianowany ks. Włodzimierz Bartkowiak.
7 lipca - ołtarz św. Barbary został przekazany do konserwacji i renowacji.
15 sierpnia - Odpust parafialny. Mszę św. odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. dr Krzysztof Włodarczyk, dyr. Wydziału Duszpasterskiego w Kurii Biskupiej w Koszalinie.
W sierpniu - Pierwsze prace w kościele: usunięto piec grzewczy na olej opałowy, zaspoinowano przewody do głośników na filarach w kościele, wymieniono oświetlenie w konfesjonałach, wymieniono żarówki w żyrandolach, wymieniono gniazda wtykowe na ścianach, usunięto dolne oświetlenie obrazu w ołtarzu głównym, usunięto zbędne przewody, haki i izolatory na murze zewnętrznym kościoła, naczynia liturgiczne kolejno oddawano do złocenia.
23 sierpnia - ks. Robert Gruszowski zostaje wikariuszem parafii w Tucznie.
1 września - Naukę religii prowadzą: w Gimnazjum ks. Robert Gruszowski, w Szkole Podstawowej s. Regina Jamrożek - Elżbietanka.
We wrześniu rozpoczęto usuwanie płytek położonych do samych fundamentów kościoła. Sposób położenia, był jedną z przyczyn dużego zawilgocenia murów kościoła. Na plebanii wymieniono cały system ogrzewania.
15 września - powołano Radę Parafialną. Przewodniczącym został wybrany p. Czesław Holik.
12 października -W parafii obchodziliśmy Dzień Papieski. Program przygotowali: ks. Robert Gruszowski i siostra Regina Jamrożek - Elżbietanka, przy współpracy z Zespołem Szkół.
7 listopada - powraca część główna ołtarza św. Barbary, zostaje zamontowana w kościele. Odnowienie możliwe dzięki dotacji Konserwatora Zabytków ze Szczecina.
10 listopada - Pan Cichocki naprawił gablotę przed kościołem, naprawiono spust wody opadowej przy Domu Przedpogrzebowym.

23.02.2009 r. Parafia otrzymała ocenę prac konserwatorskich za rok 2008 i prognozę prac na lata następne, wykonaną przez rzeczoznawcę i konserwatora zabytków mgr inż. Piotra Kozarskiego.
Marzec 2009 r. Rada parafialna rozpoczęła zbiórkę ofiar na prace renowacyjne i remontowe w kościele. Prowa-dzono
usuwanie płytek przy fundamentach kościoła, posprzątano podłogi w wieży (wyniesiono około 600 kg gruzu
i śmieci, dachówki i gąsiory przeniesiono nad kościół), usunięto gruz leżący nad zakrystią (ok. 2500 kg.), założono instalację elektryczną oświetleniową w podziemiach kościoła, sporządzono dokumentację stanu podziemia.
Ks. Robert Gruszowski i s. Regina Jamrożek rozpoczęli z młodzieżą
zwiedzanie okolic w ramach treningu rowerowego.
29.03.2009 r. Młodzież z Zakrzewa wystąpiła w kościele parafialnym z przedstawieniem
„Gdy mnie od śmierci dzielić będzie”.

30.03.2009 r. Konkurs szkolny "PALMA". Nagrodzeni: kl. IV-VI:1 miejsce - kl. VB, 2 miejsce - kl. IV, 3 miejsce - kl. VA/VI; kl. I-III: 1 miejsce - Honorata Domaradzka i Wiktoria Bartkowiak, 2 miejsce - Weronika Legomina, 3 miejsce - Michał Karkocha; wyróżnienia: Michał Żak, Julia Antczak, Aleksandra Brzozowska.
2.04.2009 r. Wspominaliśmy Ojca Św. Jana Pawła II. Najpierw młodzież przypomniała fragmenty nauczania papieża a później Mszą Św. modliliśmy się o szybką beatyfikację.
4.04.2009 r. W kościele przewieszono żyrandol i przeprowadzono nowe przyłącza elektryczne do żyrandoli, wieczna lampka powróciła na dawne miejsce, wyprostowano krzyż misyjny, poprawiono spusty wody opadowej przy murze ogrodzenia.
3-8.04.2009 r. Nasza Parafia przeżywała rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Piotr Domaros z Ostrowca.
28.04.2009 r. Pomalowano okna drewniane w wieży kościoła parafialnego.
Maj 2009 r. Rozpoczęto usuwanie śmieci i gruzu leżących nad nawami kościoła (około 10 ton).
31.05.2009 r. Parafia przeżywała Prymicje ks. Piotra Wożniaka, parafianina z Tuczna.
6.06.2009 r. Przedstawiciele parafii na spotkaniu w Lednicy.
7.06.2009 r. Dzieci klas II szkoły podstawowej w Tucznie przystąpiły do I Komunii Świętej.
11.06.2009 r. Tradycyjna procesja Bożego Ciała przeszła ulicami: Zamkową, Konopnickiej, Wolności, Świerczewskiego, Podgórną, Mickiewicza i Klasztorną. Lekko padało.
25.06.2009 r. Rozpoczęcie remontu zakrystii w kościele parafialnym.
3.07.2009 r. Zmarła siostra Leonarda, Elżbietanka - zakrystianka w kościele parafialnym w Tucznie.
10.07.2009 r. Prace naprawcze przy ogrodzeniu kościoła parafialnego w Tucznie.
16.07.2009 r. Trwają przygotowania do wymiany podłogi na wieży kościoła parafialnego.
27.07.2009 r. Rozpoczęcie remontu kancelarii parafialnej.
10.08.2009 r. Prace w wieży kościoła parafialnego zostały zakończone. Została wymieniona podłoga na poziomie III, wszystkie poziomy zostały posprzątane, wszystkie elementy drewniane zostały impregnowane przeciw grzybom, insektom i uodpornione na ogień.
15.08.2009 r. Odpust Wniebowzięcia NMP w naszej parafii. Mszę Św. odpustową odprawił i kazanie wygłosił
ks. dr hab. profesor US - Edward Sienkiewicz. Po procesji wokół kościoła, odśpiewaliśmy radosne "Te Deum" w podziękowaniu za wszystkie łaski otrzymane przez parafian.
19.08.2009 r. Zakończono prace naprawcze przy ogrodzeniu kościoła parafialnego, zużyto 3275 kg zaprawy i 15 l dodatku Ceresit.
21.08.2009 r. Wymieniono podstawy pod figury na filarach kościoła parafialnego w Tucznie. Nowe są wykonane
z drewna dębowego. Projekt i wykonanie p. Marcin Madajczyk.
13.09.2009 r. W uroczystościach odpustowych w Skrzatuszu uczestniczyła pielgrzymka parafian. Była też schola z siostrą Reginą.
7.10.2009 r. Zakończono remont zakrystii; wymieniono podłogę, ściany odgrzybiono, położono 3 warstwy tynku renowacyjnego na ścianach do wys. 1,5 m, pomalowano białą farbą Ceresit.
9-11.10.2009 r. Parafia przeżywała wizytację kanoniczną. Ks. Bp Edward Dajczak odwiedził leśników w Nadleśni-ctwie Tuczno, przeprowadził katechezę w klasie VI szkoły podstawowej i klasie III gimnazjum, spotkał się z nauczycielami i pracownikami Zespołu Szkół w Tucznie, policjantami na posterunku w Tucznie, odwiedził chorych w szpitalu, spotkał się z Różami Różańcowymi i członkami Caritas, z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, z wiernymi w kościołach filialnych w Martwi, Strzalinach i Zdbowie. 

16.10.2009 r. W rocznicę wyboru Jana Pawła II, 16 października, młodzież naszej szkoły przygotowała i przedstawiła w Zespole Szkół program słowno muzyczny. W ten sposób chcieliśmy oddać hołd naszemu Papieżowi i przypomnieć sobie słowa, które do nas kierował podczas swych licznych pielgrzymek. Dzieci i młodzież w ciszy i skupieniu wysłuchali programu a na zakończenie włączyli się do wspólnej modlitwy, tak, jak prosił o to Jan Paweł II. 

4.11.2009 r. Zamontowano, poddane renowacji i konserwacji, uszaki z ołtarza św. Barbary w kościele parafialnym w Tucznie. Prace były możliwe dzięki dotacji (61.86%) Woj. Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

6.11.2009 r. Zespół Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie przeżywał uroczystość poświęcenia sztandaru
i zespołu boisk Orlik 2012. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym odprawiona przez J. E. Ks. Bpa Edwarda Dajczaka. W homilii Ks. Bp podkreślił znaczenie sztandaru, tradycji i historii regionu w wychowaniu patriotycznym. Następnie poświęcił zespół boisk Orlik 2012 przy Zespole Szkół.

6 -14.11.2009 r. Grupa parafian, z ks. Robertem, uczestniczyła w pielgrzymce do Ziemi Świętej.

29.11.2009 r. Gościliśmy w naszej parafii – już po raz kolejny- grupę młodzieży z Zakrzewa, która na zakończenie naszych szczególnych listopadowych modlitw za zmarłych, zaprosiła jeszcze raz do zamyślenia nad życiem i śmiercią. Przedstawili program pt. ”Gdy pamiętasz, oni sami będą”. Program oglądali młodzi i starsi parafianie. Nagrodą dla młodych wykonawców były oklaski zebranych.

24.12.2009 r. W Wigilię Bożego Narodzenia, schola parafialna z opiekunami (ks. Gruszowski i s. Jamrożek) odwiedzili pacjentów w szpitalu. Składali im życzenia świąteczne przy śpiewie kolęd.
 

2010


4.01-22.01.2010 r.
W ramach odwiedzin duszpasterskich - Kolędy - odwiedziliśmy 785 rodzin i osób samotnych
w naszej parafii. Po odmówieniu modlitwy, poświęceniu domu lub mieszkania, rozmawialiśmy o sprawach rodziny i parafii. Ks. Mackowicz odwiedził wiernych w Martwi, Miradzu i Jeleniach.

Stycz. 2010 r. Z powodu silnego mrozu i dużych opadów śniegu, jedna z Mszy Św. w dzień powszedni była od-prawiana w kaplicy Sióstr Elżbietanek. To duża wygoda, szczególnie dla starszych wiekiem.

Luty 2010 r. Parafia zakupiła sprzęt nagłaśniający (wzmacniacz, kolumny głośnikowe i mikrofony bezprzewodowe) dla scholi parafialnej.

2.03.2010 r. Zostały wymienione żyrandole w zakrystii i kruchcie kościoła parafialnego.

6.03.2010 r. Grupa młodzieży z ks. Gruszowskim i siostrą Reginą, uczestniczyła w wielkopostnym spotkaniu młodych w Mirosławcu.

20.03.2010 r. W kaplicy ss. Elżbietanek, ks. Gruszowski przeprowadził Adorację dla młodzieży, w ramach przygo-towań do bierzmowania.

21-23.03.2010 r. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i starszych parafian, przeprowadził ks. dr hab. prof. US Edward Sienkiewicz z Koszalina.

26.03.2010 r. Po raz drugi Droga Krzyżowa, zorganizowana przez ks. Gruszowskiego i s. Reginę, przeszła ulicami miasta.

29.03.2010 r. Został rozstrzygnięty szkolny konkurs na najpiękniejszą palmę. W tym roku było ich aż 67. W klasach 1-3 miejsce pierwsze zajęli Marcel Łastówka - kl. IIa i Maja Szumińska kl. Ia, miejsce drugie - Magda Mikołajczyk
z kl. Ia, miejsce trzecie Mateusz Martenka kl. II i Mikołaj Zieliński kl. IIIa. W tej kategorii wiekowej wyróżnieni zostali: Oliwia Gibczyńska kl. Ia, Wioletta Małys kl. IIIa, Dominika Kityńska kl. IIIa. W klasach 4-6 miejsce pierwsze zdobył Michał Karkocha kl. IVa, drugie Mariusz Bartkowiak kl. VIa i miejsce trzecie Michał Tołstik kl. V.

4.04.2010 r. W Niedzielę Wielkanocną, ks. Robert odprawił Mszę Św. w szpitalu. Towarzyszyła mu schola parafialna z s. Reginą

10.04.2010 r. We Mszy Św. modliliśmy się za Ojca Św. Jana Pawła II. Nieoczekiwanie i w drugiej intencji - za tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Po Mszy Św. młodzież przedstawiła wspomnienie o Ojcu Św. Janie Pawle II.

29.04.2010 r. Zmarł ks. kanonik Eugeniusz Mackowicz, emeryt. W latach 1971-1987 proboszcz w Tucznie. Został pochowany, w kwaterze księży, na cmentarzu w Tucznie 4 maja. Uroczystości pogrzebowe prowadził ks. bp Paweł Cieślik, z udziałem licznego duchowieństwa.

30.04.2010 r. Zostało odprawione nabożeństwo żałobne za ofiary katastrofy w Smoleńsku. Po Mszy Św. koncele-browanej (ks. prof. Tadeusz Guz - KUL, ks. prob. Włodzimierz Bartkowiak, o. Stanisław Jaromi - franciszkanin), młodzież przedstawiła żałobny montaż poetycki. Pan prof. dr hab. Jan Szyszko wspominał postacie znajomych, którzy w katastrofie zginęli. Po uroczystości w kościele zostało posadzone drzewko, które ma przypominać te tragiczne wydarzenie. Drzewko posadzili: Pani Teresa Łuczak - burmistrz Tuczna, Pani Izabela Krajnik - dyrektor zespołu szkół w Tucznie i Pan prof. Jan Szyszko, poseł na Sejm.

1.05.2010 r. W sobotę 1 maja, Służba Liturgiczna naszej parafii, uczestniczyła w Dekanalnym Zjeździe w Mirosławcu. Na miejscu katastrofy samolotu Casa została odprawiona Msza Św. Później zwiedziliśmy Bazę Lotniczą i muzeum.

21.05.2010 r. Został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła II wśród młodzieży szkolnej. Uczennice gimnazjum, Kujda Marta zajęła V miejsce, a Witkowska Aleksandra VI. Ze szkoły podstawowej Janiak Dariusz  - VI miejsce, a Błaszak Karolina VIII. Nasze gratulacje !!!

25.05.2010 r. Parafia zakupiła przenośne nagłośnienie (firmy Rduch) konieczne przy organizacji uroczystości religijnych poza kościołem (np. Boże Ciało, Wszystkich Świętych, Droga Krzyżowa ulicami miasta, itp.)

30.05.2010 r. Po trzyletnim przygotowaniu, przystąpiły do I Komunii Św. dzieci z klasy II.

3.06.2010 r. Ulicami: Zamkową, Ogrodową, M. Konopnickiej, Mickiewicza, Wolności, Leśną, Świerczewskiego, Podgórną i Klasztorną przeszła tradycyjna procesja Bożego Ciała do 4 ołtarzy. Tym razem pogoda dopisała.

7.06.2010 r. Parafia przeżywała uroczystość bierzmowania. Do sakramentu przystąpili nasi parafianie oraz wierni
z parafii Marcinkowice i Rzeczyca. Sakramentu udzielał ks. bp Tadeusz Werno w asyście kapłanów z dekanatu Mirosławiec.

10-13.06.2010 r. Prawie 50. osobowa grupa parafian udała się, pod przewodnictwem ks. Roberta Gruszowskiego, na pielgrzymkę do Częstochowy, Krakowa, Krakowa-Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

22.06.2010 r. Rozebrano i usunięto obudową na zbiornik paliwa do ogrzewania kościoła parafialnego, która w latach 70. XX wieku, została wylana przy północnej ścianie kościoła. Na wykonanie obudowy zużyto ok. 2,6 m3 betonu. Ponieważ piec do ogrzewania kościoła nie spełniał swojego zadania, został usunięty w sierpniu 2008 r.

27.07.2010 r. Rozpoczęto w kościele parafialnym czyszczenie ceglanej posadzki. Zdemontowano podsufitkę chóru wykonaną z boazerii oraz umieszczone tam lampy oświetleniowe (współczesne).

10.08.2010 r. Rozpoczęto przebudowę ogrodzenia plebanii i naprawę elewacji ganku.

15.08.2010 r. Przeżywaliśmy odpust parafialny. Uroczystości przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił -
ks. dr hab. prof. US Edward Sienkiewicz. Po procesji wokół kościoła odśpiewaliśmy radosne "Te Deum" w podziękowaniu za wszelkie łaski, jakie parafii otrzymała w minionym roku.

22.08.2010 r. Siostra Regina Jamrożek, Elżbietanka, katechetka w szkole podstawowej i przedszkolu w Tucznie, obchodziła Jubileusz XXV-lecia złożenia ślubów zakonnych. W uroczystej Mszy Św. dziękczynnej uczestniczyli:
ks. Zygmunt Fąs, ks. Krzysztof Badowski z Chełmży, ks. Ryszard Kierzkowski, ks. Włodzimierz Bartkowiak (proboszcz), ks. Robert Gruszowski (wikariusz), Siostra Prowincjalna Anna Kołodziejczyk, Siostra Wikaria Bogumiła Chmara, Siostry ze Złotowa oraz rodzina i przyjaciele. Życzymy siostrze przełożonej, wielu łask Bożych na drodze ewangelicznej posługi we wspólnocie konsekrowanej.

25.08.2010 r. Dotychczasowy wikariusz w naszej parafii, ks. Robert Gruszowski, z dniem 25 sierpnia został przeniesiony do posługiwania w parafii katedralnej w Kołobrzegu. Na nowej placówce życzymy księdzu Robertowi wszelkich łask Bożych potrzebnych w owocnej pracy duszpasterskiej.

Do parafii przybył ks. Jan Szczubełek, dotychczas pracujący w Sianowie. Serdecznie witamy księdza wikariusza w naszej parafii.

1.09.2010 r. W nowym roku szkolnym katechezę prowadzą: ks. Jan Szczubełek w gimnazjum i s. Regina Jamrożek w szkole podstawowej i przedszkolu.

5.09.2010 r. W kościele parafialnym wymieniono żałobny krzyż procesyjny i chorągiew żałobną, na nowe.

16.09.2010 r. Zakończono czyszczenie i malowanie wszystkich ławek w kościele parafialnym.

17.09.2010 r. Parafianie z Martwi, ustawili koło kościoła filialnego, nowy krzyż misyjny. Obecny, dębowy, zastąpił poprzedni, który z powodu wieku uległ zniszczeniu.

18.09.2010 r. Grupa młodzieży z s. Reginą uczestniczyła w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Skrzatuszu.

18-25.09.2010 r. Parafia w Tucznie przeżywała Misje Miłosierdzia Bożego. Przez cały tydzień nauki rekolekcyjne były głoszone we wszystkich kościołach. Dzieci i młodzież swoje spotkania misyjne miały w godzinach przedpołudniowych. Misje prowadzili OO. Jezuici: Zdzisław Jaśko i Krzysztof Łaszcz.
10.10.2010 r.
W ramach obchodów X Dnia Papieskiego, w kościele parafialnym w Tucznie po Mszy św. wieczornej młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny o papieżu Janie Pawle II. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło "Jan Paweł II – Odwaga świętości". Fragmenty nauczania Jana Pawła II, przeplatane pieśniami
w wykonaniu grupy młodzieży, w skupieniu wysłuchali uczestnicy wieczornej Eucharystii.
8.11.2010 r. Obrazy z ołtarza św. Barbary powróciły z konserwacji. Ołtarz został rozebrany i ponownie złożony z obrazami i nowym, drewnianym blatem. W ten sposób renowacja i konserwacja ołtarza została zakończona. Koszty w 64% zostały pokryte z dotacji Woj. Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
20.11.2010 r. W kościele parafialnym wymieniono dywan na stopniach ołtarza głównego. Jest to dar rodziny z parafii Tuczno. Bóg zapłać ofiarodawcom.
22.11.2010 r. Parafia otrzymała zamówione projekty dotyczące kościoła parafialnego: "Ramowy program prac remontowo-konserwatorskich", "Badania CPT (geologiczne) w rejonie kościoła w Tucznie", "Program prac konserwatorskich elewacji kościoła w Tucznie", "Projekt remontu kościoła w Tucznie", "Ekspertyza techniczna stanu technicznego kościoła w Tucznie". Koszty projektów w 45% pokryła dotacja Gmina Tuczno. Serdeczne podziękowanie !
3.12.2010 r. Wszystkie ławki w kościele parafialnym otrzymały wykładzinę tapicerską.
16.12.2010 r. W kościele filialnym w Martwi została poświęcona nowa Droga Krzyżowa.
17.12.2010 r. W kościele filialnym w Zdbowie wymieniono dotychczasowe ławki kinowe na używane ale solidne,
z Marcinkowic.
20.12.2010 r. W kościele filialnym w Strzalinach zawieszono świecowy żyrandol mosiężny oraz oświetlono ołtarz lampami halogenowymi. Zakupiono ornat biały i fioletowy.
 

<<<<<

 

>>>>>