Ewangeliści z tabernaculum

św. Mateusz św. Jan   św. Łukasz św. Marek

<<<<<