Ołtarz główny w 1940 r.

Zdjęcie z wczesnych lat powojennych

<<<<<