Chrystus Zmartwychwstały
ukazujący się Marii Magdalenie jako "ogrodnik"

<<<<<