Ołtarz boczny Św. Rodziny, barok, poł. XVII w.

Architektoniczny, jednokondygnacjowy z cokołem i zwieńczeniem. Flankowany parą kolumn o kapitelach kompozytowych z główkami aniołków uskrzydlonych na trzonach; belkowanie proste z główką aniołka uskrzydlonego na osi. Ucha z ornamentu chrząstkowego. W predelli prostokątny obraz "Zwiastowanie", w retabulum "Adoracja Dzieciątka przez św. Rodzinę, w zwieńczeniu św. Łukasz malujący Madonnę - obraz prostokątny w ozdobnej ramie flankowany przez dwie sterczyny utworzone z esownic pomiędzy którymi winne grona: całość zwieńczona rzeźbą św. Krzysztofa. Mensa drewniana, sarkofagowa. (Chrzanowski, Katalog zabytków Sztuki w Polsce, 1960)

św. Łukasz

Powtórzeniem dzieła Hermana Hana znacznie mniej różniącym się od oryginału jest obraz Św. Rodziny umieszczony w części środkowej ołtarza bocznego. Pierwowzór znajduje się w ołtarzu bocznym w nawie północnej w katedrze pelplińskiej. Tym razem kompozycja Hana została powtórzona zupełnie dokładnie. Drobne zmiany dotyczą jedynie typu głowy i rodzaju zdobienia tkaniny szaty anioła podającego Chrystusowi kosz z owocami. Obraz hanowski, wykonany zdaniem badaczy około roku 1625, kopiowany był i trawestowany wielokrotnie. Jedna z kopii, wcześniejsza, jak się wydaje, od tuczyńskiej znajduje się w kościele parafialnym w Uniejowie w woj. poznańskim, dotychczas zresztą nie omawiana w literaturze hanowskiej, druga w kościele św. Mikołaja w Grudziądzu, oraz najprawdopodobniej późniejsza, w kościele klasztornym w Kartuzach pod Gdańskiem. /--/ Obraz tuczyński jest pierwowzorowi swemu kompozycyjnie najbliższy. (Maria Puciata, Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie, Koszalińskie Zeszyty Muzealne t. 3, 1973 r.)

1965 r.

2008 r.

1965 r.

 

2008 r.

1965 r.

predella

2008 r.

Predella w kształcie prostokąta przedstawia wnętrze mieszkalne ujęte po bokach w malowaną ramę z esownicami ozdobionymi chrząstką. Po prawej stronie obrazu klęcznik z klęcząca na nim Najświętszą Marią Panną, oświetloną promieniami spływającymi na nią od Ducha Św. Z prawej strony klęczący Anioł Gabriel trzymający w lewym ręku lilię a prawą wskazujący na otwarte niebiosa w których małe postacie Trójcy Św. w otoczeniu aniołów. Drugi plan wypełniają sprzęty domowe: stół, pulpit z otwartą książką, wazon z kwiatami oraz w prawym rogu obszaru otwarte okno. Całość malowana szlachetnie i bardzo dobrze technicznie, w tonacji czarno brązowej; suknia Marii ciemno czerwona, płaszcz zielony ciemny, Anioł w szacie białolila i srebrzystym płaszczu. (Chrzanowski, Katalog zabytków Sztuki w Polsce, 1960)

<<<<<