Ołtarz Anioła Stróża, wizja św. Antoniego Padewskiego 1970 r.

<<<<<