Ołtarz Anioła Stróża, wizja św. Antoniego Padewskiego 2008 r.

<<<<<