Św. Stanisław Kostka

Obraz w kształcie prostokąta ze ściętymi narożami dostosowany do formy wycięcia ołtarza (zwień-czenie). Przedstawia „Komunię św. Stanisława Kostki”. Na pierwszym planie postać św. Stanisława ubranego w czarny strój nowicjusza zakonu Jezu-itów. Św. widoczny do wysokości pasa klęczy w postawie dewocyjnej – z rękami złożonymi do mo-dlitwy, głową pochyloną, oczami wzniesionymi ku górze. Za postacią św. Stanisława, wśród chmur po stronie lewej klęczą postacie dwu aniołów, trzyma-jących rozpostarty welon. Jeden z nich trzyma w prawej ręce, poprzez welon kielich mszalny, drugi płonąca świecę. Obaj aniołowie ubrani w białe szaty oraz tuniki purpurowe, zdobione przy ramionach łań-cuchami wysadzanymi drogimi kamieniami (perły i ru-biny) na włosach opadających na ramiona w skręco-nych puklach, analogiczne opaski. Między nimi, po-środku stojąca postać archanioła Gabriela w szatach liturgicznych, w komży i kapie z białą szeroką pre-tekstą haftowaną złotem i naszywanymi perłami. Na głowie diadem zwieńczony krzyżem oraz sznury pereł. Gabriel nachylony podaje św. Stanisławowi nad pa-teną hostię. Powyżej wychylająca się z poza chmur św. Barbara z wieżą (o trzech wieżyczkach w kre-nelarzu zwieńczonych krzyżami i o trzech oknach) oraz z palmą męczeńską. Na głowie korona, we wło-sach sznury rubinów i agatów oprawionych w perły.

Analogiczna brosza spinająca tkaninę pod szyją i płaszcz czerwony osłaniający zieloną ciemną suknię. Za świętą widoczna jasność oraz promienie spływające od góry. Po prawej stronie nieco niżej dwaj aniołowie. Jeden w ge-ście adoracji z rękami złożonymi do modlitwy zwraca wzrok na św. Stanisława, drugi na św. Barbarę. Obaj ubrani w szaty błękitne zdobione drogimi kamieniami. Na ramieniu tuniki jednego z nich, brosza w kształcie rozety z sza-firu i pereł. Powyżej w kłębach chmur trzy uskrzydlone główki aniołków.
Historia
Obraz podobnie jak ołtarz i jego wystrój malarski pochodzi z fundacji Stanisława Tuczyńskiego. Obecność przed-stawienia św. Stanisława Kostki w ołtarzu uzasadniona – święty beatyfikowany w XVII w. – uzyskanym przez konsekratora kościoła tuczyńskiego, biskupa Andrzeja Opalińskiego, w 1606 roku od papieża zezwolenia na wy-niesienie Błogosławionego Stanisława Kostkę na ołtarze do „publicznego uszanowania”.

<<<<<