Sukienka na obrazie Wniebowzięcia NMP, 1965 r.

<<<<<