Ołtarz św. Barbary, koniec XIX w., stan 2008 r.

 

Obraz w kształcie prostokąta zamknięty od góry półkoliście - przedstawia stojącą na pierwszym planie postać św. Barbary, zwróconą 3/4, unoszącą w prawym ręku kielich z hostią, w lewym trzymającą palmę - symbol męczeń-stwa. Święta ubrana w dopasowaną suknię z długimi rękawami i szeroki, sfałdowany płaszcz; na głowie welon. W tle krajobraz z dwoma drze-wami palmowymi po stronie lewej i zwężającą się ku górze wieżą - po prawej. Wieża z jednym oknem i skarpą, zakończoną od góry blankami. Suknia świętej jasno ugrowa, płaszcz w kolorze rozbielonego kraplaka, włosy jasny blond sięga-jące do piersi. Płótno zabrudzone, sfalowane, warstwa malarska spękana - wymaga oczy-szczenia i zabezpieczenia.

(Chrzanowski, Katalog zabytków Sztuki w Polsce, 1960)

<<<<<