Ołtarz św. Barbary, barok, XVII w., stan 2008 r.

<<<<<