Ołtarze w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia N. M. Panny w Tucznie

Ostatnia Wieczerza
 
Ołtarz Aniołów
Ołtarz św. Barbary
Ołtarz św. Rodziny
Ołtarz Ukrzyżowania
Ołtarz św. Marii Magdaleny
Ołtarz główny z obrazem Koronacji NMP
Sukienka obrazu Koronacji NMP
Tabernaculum
<<<<<