Plan zamku w Tucznie

Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1962

<<<<<