Den heliga Jungfru Marias kyrka i Tuczno

Den Heliga Jungfru Marias Romersk-katolska Församling
 ul. Moniuszki 1
78-640 Tuczno

tel. (067) 259 30 22
tuczno@koszalin.opoka.org.pl

Wappen
Wedel-Tuczyński

Tucznos historia

 

Det finns inte någon information om utvecklingen av Tuczno eller området före Piasttiden.
Från Mieszko I och till XIV seklet det vill säga tills Tuczno slutligen blev inkluderat i Polen, levde staden i ständig skräck pga eviga gränsstrider, härskarbyte, krig etc.
Under X-XI seklet fanns det en fiskeby på näset mellan sjöarna som var bebodd av pommeraner. Efter att området slutligen inkluderades i Polen ökade befolkningen och det byggdes en borg.
Hasso von Wedel – en riddare från staden Wedel vid Hamburg intog Tuczno år 1296. Det var början till familjen Wedel som från 1528 valde att utöka efternamnet med Tuczynscy och var ägare till staden Tuczno fram till år 1729.
År 1365 övertalade den polske kungen Kazimierz Wielki familjen Wedel till att acceptera den polska överheten och bli en del av den. År 1391 köpte Władysław Jagiełło området och inkluderade det på så sätt definitivt inom den polska gränsen. Gränsen mot Brandenburg löpte väster om staden, i mitten av floden Draw.
Familjen Wedel fick många privilegier av de polska kungarna för sin lojalitet till Polen vilket gjorde att familjens betydelse ökade och de blev en av de mest ärade och inflytelserika i området. Familjens medlemmar fick till och med betydande poster i området och inom statens administration.

 

Kyrkans historia

Församlingskyrka från XVI seklet i tegel i polskt motiv


1306 – Tucznos kyrkoherde nämnd i dokument
1349 – Församlingen nämns
1395 – Ansökan till biskop Dobrogosta av Poznan om sanktionering av Jungfru Maria altaret
1475 – Omnämnande av altare
1498 – Altaret av Jungfru Maria och de tre kungarna byts ut
1522 - Ny kyrka byggd på den gamlas kyrkans fundament
1546-1604 – Kyrkan ägs av lutheraner
1581 – Kyrkan brinner
1622 - Återinvigning av kyrkan
1636 - Tornet rasar
1640 – Kyrkan brinner
1641-1649 – Nytt torn, vapenhus, valvbågar och nya altare
1660 – Kyrkan konsekreras på nytt
1723 – Nytt torn
1834 – Kyrkan brinner, tak och delar av tornet brann men insidan räddades
1842 – Återuppbyggnad av tornet
1857 – Kyrkan målas invändigt
1920 – Tuczno är säte för Pilas prelat
1945 - Röda Armén sätter upp ett lager av stöljdgods i kyrkan
1968 – Säkerhetsarbete för att förhindra tornets lutning
1971-1972 – Konservering av kyrkans innandöme
2007 – Torkning av fukten i kyrkans väggar
 

Huvudaltare – kröning av Jungfru Maria

 

Tucznotavlan som är baserad på samma tema som tavlan i Pelplinkatedralen målades 1623-1626 av Herman Hana och är placerad i mitten av huvudaltaret. Tucznos tavla är lite enklare men bevarar huvuddelen av innehållet som förmedlas.
Övre delen av tavlan är nästan en upprepning av pelplingruppens. I mitten är den reducerad och skiljer sig från originalet, den nedre delen däremot är en upprepning där man gestaltar Kejsaren och Påven. Istället för att ha en hel grupp med människor både framför och i bakgrunden har man placerat kung Zygmunt III och kejsare Ferdynand II på höger sida, samt tre personer vid sidan av dom föreställande bland andra Krzysztof Wendel-Tuczynski som är den som betalt tavlan.
Konservering av hela tavlan gjordes mellan 1969-1972 på PKZ Sztuki Zdobniczej i Warszawa.
 

Den Heliga Familjens Altare

 

Den heliga familjens tavla är en upprepning av Hanas verk. Den är placerad i mitten på bakgrundsaltaret och har få skillnader mot originalet. Hanas original finns på det norra bakgrundsaltaret i den pelplinska katedralen. På denna tavla har man nästan exakt återspeglat originalet förutom några små detaljer, som huvudet och klädsel, på den ängel som ger Kristus korgen med frukt.

Änglarnas altare

Resandet av det första altaret skedde efter bidrag av Kazimierz Tuczynski som dog år 1661.
Altaret visades upp för första gången år 1695 i samband med ett besök från Mikołaj Zalaszewski. Gruppen av ornament, vilka bygger dagens utseende av retablet, visar oss att vi kan datera dessa objekt till slutet på det XVII seklet. Högst upp i tavlan, som är utförd under XVIII seklet, syns S:t Antoni Padewski.
 

S:ta Maria Magdalenas altare

 

I sockeln på predellan finns en målning föreställande ”Maria Magdalena som tvättar Kristus fötter”. På balkongen finns skulpturer av två änglar och en sexkantig tavla med bilden; ”Uppståndne Kristus visar sig för Maria Magdalena som trädgårdsmästare”. I mitten finns en tavla föreställande ”Maria Magdalena”.

Korsfästningsaltare

 

I sockeln på predellan syns ”Nattvarden”. I mitten finns tavlan ”Korsfästningen”. På sockeln finns den runda tavlan ”Uppståndelsen”; tavlan föreställer den döde Kristus kropp vilken hänger från korset med kraftigt böjda ben. På vänster sida finns Kristi Moder och S:t Jan, på höger kant syns Krzysztof och Stanisław Tuczynscy vilka betalade för tavlan, i djupet syns klippor och byggnader från Jerusalem. Kristi Moder är klädd i en blå kappa, röd klänning och vit sjalett, S:t Jan har gröna kläder och brun kappa, Krzysztof Tuczyński syns i en exklusiv pälsfodrad kappa, Stanisław står i en röd kappa. Bakom molnen skiner det igenom en röd sol.

<<<<<