Powołania z Tuczna

1. Aspirantura - Aspirantura pomaga kandydatce w podjęciu decyzji rozpoczęcia postulatu, daje jej możliwość bliższego poznania Zgromadzenia i rozpoznania autentyczności swego powołania.

3. Nowicjat -
Nowicjat jest bezpośrednim przygotowaniem do I profesji
i służy głębszemu wprowadzeniu nowicjuszek w życie naszego Zgroma-dzenia. Rozpoczyna się obłóczynami, czyli otrzymaniem habitu zakon-nego, białego welonu, Konstytucji Zgromadzenia i modlitewników. Nowi-cjuszki mają rozwijać swoją przyjaźń z Jezusem Chrystusem i stopniowo przez modlitwę i liturgię Kościoła, wchodzić w tajemnicę Jego życia. Poza tym w wydarzeniach codziennego życia starają się rozpoznać działanie Boga i żyć zgodnie z Jego wolą, uczą się żyć we wspólnocie siostrzanej.

2. Postulat - Postulat odbywa się we wspólnocie zakonnej. Jest to czas służący stopniowemu wprowadzaniu w życie zakonne. Proces formacyjny na tym etapie zakłada stopniowe dojrzewanie postawy ludzkiej, chrześcijańskiej i zakonnej.

4. Juniorat - Formacja otrzymana w postulacie i nowicjacie jest kontynuowana w junioracie, który rozpoczyna się od złożenia pierwszych ślubów i trwa do profesji wieczystej. W okresie junioratu, siostry uczą się łączenia kontemplacji z działalnością apostolską. Zewnętrznym znakiem złożenia ślubów wieczystych w naszym zgromadzeniu jest obrączka, którą Siostra otrzymuje w dniu oddania się Bogu na zawsze.

s. Kaszubowska s. Kaszubowska
s. Guz

<<<<<