Akta archiwalne, 1830 r.

Nota do Kwerendy
Dla prywatnej moiey wiadomości potrzebne mi są.
1. Fundacja Tall. 333 10 gr. czyli 2000 zł. kościołowi Parafialnemu w Tucznie nadana ex Insscriptione Stanislai
a Tuczno Tuczyński de Aito In Indienti Caxtiene. Poznans Cousanum Offim feria 2 anti Festum v. Margaretha
v. provima Anno 1668
W. Bekanowski -wręczyć z prośbą odpięcia z Archiwum Grodzkim w Poznaniu na Prostem papierze za co zapłacę.
 

Ks. Joerdel Sekretarz Kapituły
P.S. Jeżeli czasem niema oblatowania w Aktach Grodzkich Kościoła Parafialnego w Tucznie Dekanatu Wałeckiego?

 

Gdy podług Informacyi drugostronney, żaden z dokumentów pod wskazanymi Aktami w Księgach Rezygnacyjnych Insereptio num i Relationum, Grodzkich a nawet ziemskich Poznańskich i innych przeszukanych, nieznaydował się, przedsięwziął podpisany Archiwaryusz kwerendę od dawnieyszych Lat, y tę ciągle prowadził aż do roku 1700 w którym przecież wynalazł załączone tu trzy Dokumenta w wypisach wierzytelnych wystawione. Gdy albowiem te, jako w interessie Kościelnym są od opłaty Stępla wolne przeto jako bydź mogące potrzebne i dogodne? uważył oneż wypisać Urzędownie.

Jeżeli wielmożny Rekwirent żąda jeszcze dalszey w tym względzie kwerendy, raczy mnie, o tey łaskawie zawiadomić. Erekcya Kościoła Tuczyńskiego w Aktach dotąd przeyrzanych nieznayduie się, i pewniej w nieprzeszukanych znajdować się nie będzie, gdyż te bardzo rzadko kiedy do Grodów podawano, lecz tylko do Akt Wierzytelnych. Za wymienione Wypisy likwiduję :
za Zapis dla Organisty de An.18 - 6, za Zapis de An.1680 - 3, za Zapis de An.1686 - 3, za kwerendę przez dni kilka - 6
w Ogóle N* 18  Wyraźnie Złotych Polskich Osiemnaście.
Poznań dnia 12 Sierpnia 1830
Bekanowski Archiwaryusz Grodzki


Później wynalezione Działy, w których dwie Summy są wyszczególnione także Urzędownie wystawione, załączaią się. Za których wypis lik wid. się Złotych 12 z kwerendą.
Poznań dnia 29 Września 1830 r.
Bekanowski Archiwaryusz Grodzki

K: PR: CH: HBRZ: GROD: ARCHIW zu POSEN
KR: PR: ARCHIWUM GRODZKIE w: x: POZ w POZNANIU

<<<<<