Sprawa zaginięcia Bogusława Drustera, 1825 r.

Na skargę Rozalii z Pietrzyńskich Drusterowey z Ryczywołu przeciw nieprzytomnemu od lat 27 mężowi swemu Bogusławowi Drusterowi, dopraszający się, aby iey pozwolenie do wstąpania w nowe śluby małżeńskie udzielone być mogło, wyznaczyliśmy do Instrukcyi sprawy termin na dzień 16 Czerwca r. b. - o g. 9, postanowienie w izbie sądowej tu przy ławie, na który B. Driestera, z miejsca pobytu iego niewiadomego, pod zagrożeniem zwodnicznego postępowania zapozywamy.
Poznań dn. 8 Marca 1834
Sąd Konsystorza Generalnego Arcy Biskupiego
Ks. Kiliński

<<<<<