Sprawa dyspensy Buka-Starski, 1835 r.

13  Aprilii  1835 r.

Przy odwołaniu się do naszego reskryptu z dnia 5 Grudnia  r. z.  Nr. 21 tyczącego się Dyspensy dla Wawrzyńca  Buki i Krystyny Starski zapytuje się Konsystorz, czyli uprzednio wydany instruum od tejże Jego nie dostał, oczekując rapportu za dni  8.

Poznań dnia 27 Marca 1835 r.

Konsystorz Generalny Arcybiskupi 

Ks. Kiliński

 

Wskutek szanowney Rekwizycyi Prześwietnego  Konsystorza z dnia 27 Marca r. b.  Nr. 441  - względem  Dyspensy dla Wawrzyńca Buki i Krystyny Starski mam zaszczyt donieść: iż instrumentu poprzednio  ekspertyzowaney Dyspensy nieodebrałem, Instrument zaś przeto Dyspensy powtórnie wydaney przy Reskrypcie  Prześwietnego Konsystorza z dnia 5 Grudnia  r. z.  Nr. 21 pod dniem 29 tegoż miesiąca Grudnia  i roku zeszłego  wręczony mi został.

Tuczno 19 Kwietnia 1835 r.

Ks. Joerdel  Proboszcz

do Prześwietnego Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego w Poznaniu.

<<<<<