Sprawa dyspensy Kolterman-Miecke, 1835 r.

(?) 22 Marti 1835 r.

Wskutek wniosku  Księdza Proboszcza Joerdel iż 20 mi(?)  r. b.  w którym o udzielenie dyspensy od trzeciego  stopnia pokrewieństwa połączonego z czwartym, dla Andrzeja Koltermana i Elżbiety Miecke się dopraszał, przesyła konsystorz takową, przy poleceniu, aby zawiadomiwszy otem interesantów małżeństwa ich  pobłogosławił, dokument zaś dyspensy zachował w aktach kościelnych. Gdy zaś nie było potrzeby wnosić w tęż  dyspensę do Datceryi  Rzymskiej, koszta zaś tutejszej kancelaryi tylko jeden talar wynoszą, przeto zwraca  konsystorz na ręce Księdza Joerdel pozostałe dwa talary, konieczne doręczenie ich interesantom.                  

Poznań 30 stycznia 1835 r.

Konsystorz Generalny Arcybiskupiej

W. Kiliński 

Powyższe 2. takie zwruciłem Koltermannowi Nowożeńcowi                                                                           w Tucznie 3 Maja 1835 r.

(?) XJoerdel Proboszcz

<<<<<