Zarządzenie biskupa w sprawie pogrzebów powstańców, 1832 r.

Z polecenia JW. Arcy Pasterza przesyłając Konsystorz w załączeniu odpis Odezwy Wysokiego Kroch. Ministerium Spraw Duchownych na dniu 22 Grudnia z. r. wydaney, wzywa ninieyszem WJX Kanonika i Surrogata, ażeby takowy wraz z ninieyszem wezwaniem przesłał via insuria po swoim Dekanacie JXX Rządcom Kościołów dla wiadomości z tem moinem poleceniem, by się w podobnych zdarzeniach do obecnego postanowienia rzeczonego Wysokiego Ministerium zastosowali. O skutku zaś tego ogłoszenia nadeśle WJX Kanonik w swym czasie Rapport wraz ze swym okolnikiem przez JXX Rządców własnoręcznie podpisanym.
Poznań dnia 16 Stycznia 1833 r.
Konsystorz Generalny Arcybiskupi Poznański
sign. Kiliński

Do WJ Księdza Perzyńskiego Kanonika i Surrogata w Wałczu
Doniesione mi zostało przez Jw. Banna Brenn Taynego Ministra Stanu przy dołączeniu czynności Sądowych w przedmiocie tym spisanych, że Panna Emilia Szczaniecka kazała odprawić na dniu 6 Września r. b. Nabożeństwa żałobne w Kościele Katolickim w Lwówku Powiatu Bukowskiego za niejakiego Konrada, który na dniu 6 września 1831, jako oficer w Armii Powstanców polskich pod Warszawą poległ, pomimo tego iż tenże dopuścił się dezercji jako porucznik w woysku pruskim i z powodu zbrodni tey obraz jego na szubienicy przybitym został.
Niemogę nie zwrócić uwagi JW. Arcybiskupa na też z nieukontentowaniem spostrzeżone zdarzenia i wzywam go uprzejmie, izby dołożyć raczył starania i surowo na to nastawał, aby Duchowieństwo w przyszłości na przypadek odprawiania Exekwii za osoby w zbrodni zmarłe ograniczało się jedynie na Obrządkach przez Kościół Katolicki za istotne przypisanych a unikali wszelkiej nieistotnej, wrażenia tylko wzbudzający okazałem tylko to: wystawiania katafalków, mów z ambon, i tym podobnych.
Berlin dnia 22 grudnia 1832 r.
sign. Altenstein
Do JW. Arcybiskupa Gnieźnieńskiego w Poznaniu

<<<<<