Proboszcz Joerdel w sprawie spadku dla szpitala

Gniezno 3. lutego 1831.
Do
Prześwietnego Konsystorza Generalnego Administratorskiego
w Poznaniu.
Prześwietny Konsystorzu!
Testamentem zapisał był s. p. Ksiądz Chrystyan Schmitz Proboszcz w Skwierzynie zl pol. 1000 na rzecz Szpitala w Tucznie i ustanowił był generalną sukussorką JP Opitz która mniema: iż do
wypłacenia Szpitalowi rzeczonego legatu obowiązaną nie jest z którego to powodu wypadałoby drogą prawa poszukiwać wypłaty tegoż legatu, lecz gdy ja z położeniem maśby przesłałem sześ Talara wszak obeznany nie jestem, śmiem przeto Prześwietny Konsystorz upraszać jak najuniżeniej o przedsięwzięcie stosownych kroków w rzeczonym Interessie iżby Szpital w Tucznie uzyskał grunt Legatu.

Jestem z naypowinnieyszem uszanowaniem prześwietny Konsystorzu Generalny i najniższym sługą
Ks. Joerdel Proboszcz Tuczna

<<<<<