Upomnienie duchowieństwa, 18 IV 1825 r.

Urząd Arcybiskupi Gnieźnieński

Jak wielką pociechą iest dla Zwierzchności Duchowney, słyszeć o Kapłanach wedle powołania swego żyiących,
i w obowiązkach Parafialnych pilnych, tak nie bez zasmucenia Jey odbieraią się doniesienia
1. O zagęszczonych między niektóremi Duchownemi pijaństwach

2. O odwiedzaniu Mieysc Szynkownych
3. Że młodzi nade wszystko Księża Kazania i Nauki z karty lub Ksiąszki tylko do ludu przeczytaią
Niewspominaiąc Praw Duchownych, o których każdemu Duchownemu wiadomo, zwraca się tylko uwaga na skutki nieszczęśliwe piiaństwa, które osłabiając rozum i zdrowie, skraca życie, ogołaca z Maiątku i czyni niesposobnym do wykonywania obowiązków Stanu i Powołania. Na ostatek spadła w oczach ludu i On gorszy. Podróżuiącym Duchownym dozwolone iest odpocząć w Domu Gościnnym lecz odwiedziny Mieysc Szynkownych Lud obraża i daie powód do różnych inkoniueniencyi. Num quid non habetis Domum ad mandeceandum et bibendum?
Czytanie kazań uchodzi dla Kapłanów w lata podeszłych, w przypadkach nagłych, np. Uroczystego Pogrzebu, lecz nie wymawia w kazaniach po Parafiach, które naywięcey bydź powinny o Obyczaiach czyli Moralne, a tym mniej w naukach Katechizmowych, i niech wierzą takowi Czytelnicy, że takowe jak czytania, mało albo żadnego pożytku nie sprawując, nie pomału jak krzywdzą, ponieważ słuchacze podobne czytania biorą za niedbalstwo albo niezdolność takiego Duchownego.
Dla tego Urząd Arcybiskupi wstrzymując się od wyliczania Praw i Ustaw Duchownych, zaleca Duchownym do powyższych Punktów czuiącym się i napomina, aby na własny Interejs pamiętni, obrzydłe pijaństwo porzucili, Mieysc Szynkownych nieodwiedzali, na Kazania i Nauki należycie gotowali się, a co opowiadać będą, życiem swym przykładnym potwierdzali. Zalecaiąc przytym JXX Dziekanom aby niniejszy cyrkularz wiadomości podwładnego Im Duchowieństwa podali, i na zachowanie powyższego Napomnienia baczność mieli.
Gniezno dnia 18 Kwietnia 1825
M. Siemieński

<<<<<