Proboszcz Joerdel dziękuje za wsparcie - 1833 r.

Illustris Adm Rude Due, Due f Patrone Colenfirme!
Gdy tedy jak niesie przysłowie: co się zwlekło nie uciekło; i pieniądze i szanowny list WMW Pana Dobrodzieja i moie Pismo z dnia 19 Stycznia r. b. pożądanej doszły mity jako to resp. wyczytuię z powtórney łaskawey Odezwy Pańskiej z dnia 3 m. b. dziś
mi zaś wręczonej, mam zaszczyt na tęż powtórną Odezwę z winnem odpowiedzieć uszanowaniem; iż mam mocną nadzieję, że mieszkańcy Tuczna jak okropnem dotknięci nieszczęściem znaleźli w potrzebie znaczne wsparcie, pociechę w swym smutku, tak wdzięcznemi będą tym, których serca nakłonił P. Bóg do zacierania też cierpiącej tu ludzkości.
Za nową ofiarę Pańską Talarów 34 na rzecz tutejszego Kościoła serdecznie dziękuję - obraciemy ia sumiennie. Za przeszłą ofiarę Tal. 10 dałem ulać mały dzwon, który już nas zwoływa do kościoła - In nubes Loquatur annos Resuscitatori Spiritus eins gloriesa. Życzyłbym Aspirantem być do tych doskonałości które mi Pan, non mi ment
- przypisywać raczyłeś - puer enim ego sum ex ne sin loqui - Serrus nuntsujus spiritus quandoq promptus, caro autem ni firma. Powierzone mi znów pieniądze Tal. 11, stosownie do życzenia Pana Ruigo podzieliłem i dałem Langom małżonków dzieciom: Stanisławowi Landze Tal. 3, Annie Langowney Tal. 3. Prept. zaś ……. Tal. 3 zachowuję do dalszego rozporządzania Pańskiego w mym depozycie, ponieważ jak mi wiadomo Dzieci po siostrzenicy Barbarze z Fredrychów Lange - Jan szwagier WJX Kriegra za żonę, znaczne od tegoż są z mych poczęści rąk odebrali wsparcie - zaś Andrzej Lange Zakonnik Bernardyn Pezbyter w Kaliszu wsparcia nie tak potrzebują jak Stanisław i Anna które jak wyżej każdy po 3 Talary dostały. Tudzież córkom Weroniki z Żopickich (Copik) obecnie wraz z swym mężem na febrę chorujący Tal. 2. Kapka z kołnierzem wręczyłem co wszystko z wielkiem ukontentowaniem i radością odebrały. Oświadczyłem im: jak to Pan Bóg radzi w swej czeladzi dążąc iej to, czego się częstokroć i niespodziewa - prosiłem przy tem, aby za tak piękne podarunki były wdzięcznemi, dobrem i cnotliwem zachowaniem się, a za Dobrodziejów swych pomyślne powodzenie do Boga dobroci modlili się.
Nakoniec: a czemże i my też WMW Panu Dobrodziejowi za tak wielkie dobrodziejstwo wywdzięczemy się? Pieniądze i nam przysłał, dobry i naśladowania godny nam dałeś przykład - pociechęś sprawił - czemże tedy odwzajemnić się potrafiemy? I tu powtórzemy co niegdyś Anioł Boży rzekł do Tobiaszów; Benedicemus Deum Cali A coram omnibus vivensibus confisebimus Ci qucia fenit nobiseum misericordiam suam.
Panu zaś w dziejach tutejszego Kościoła nieśmiertelne postawiemy monumentum, unde jak mówi Cromer Posteri Virtutis an Landis Crempla pesant A qucad Beni merendum de Eris viestentar.
Polecam mię psus presibus i życzę sobie z całego serca captato tempore odwiedzić Pana, tymczasem mam zaszczyt z uwielbieniem i Wysokiem zostawać uszanowaniem najniższym sługą
Ks. Joerdel Tuczno 9 Lutego 1833 r.


Do WJX Terke Proboszcza w Piłce przy Wieleniu

<<<<<