Statystyka parafii w Tucznie

stan: 31 stycznia 2013 r.

 

W latach powojennych, ze względu na małą liczbę księży, z parafii w Tucznie, Mielęcinie i Rzeczycy utworzono jedną parafię z siedzibą w Tucznie. Dopiero w 1971 r. erygowano parafie w Mielęcinie i Rzeczycy. Dodatkowo niektóre miejscowości zmieniły nazwy, np. Marta - Martew, Zbiewo - Zdbowo, Jeleniec - Jelenie, itp. Łatwo zauważyć, że niektóre miejscowości zmieniały przynależność do parafii, np. Złotowo przeszło do Rzeczycy, Strzaliny i Zdbowo do Tuczna, itp.

Statystyka została opracowana na podstawie zachowanych dokumentów. Należy pamiętać, że teren parafii i liczba miejscowości należących do parafii w Tucznie, ulegała zmianom. Puste pola oznaczają brak dostępnych danych. Jeżeli uda się odnaleźć dokumenty, statystyka zostanie uzupełniona.

mieszkańcy
Tuczno

1624 1772 1783 1804 1826 1839 1849 1875 1885 1895 1910 1925 1939 1960
ok.1100 715 561 865 966 1149 1383 1908 2045 2113 2097 2346 2747 1846

Miejscowości należące do parafii

 
  1949 1959 1969 1974 1977 1987 1992 1998 2004 2008 odległ.

Tuczno

1071 1620 +     2213   2094   1992  

Marta-Martew

96 130 + 120 96 115 + 93 + 84 4

Miłogoszcz

100 189 + 440 - - - - - - 5

Prusinowo Nowe

20 - - - - - - - - - 10

Prusinowo Stare

96 - - - - - - - - - 9

Wróblewo

208 - - - - - - - - - 9

Złotowo

12 34 - - - - - - - - 4

Krępa

- 55 - - - - - - - - 6

Studnica Nowa

- 141 - - - - - - - - 12

Jeleniec PGR

- - + + + 128 + 63 + 57 14

Mączno

- - - + + 83 + 80 + 80 6

Strzaliny

- - - + 117 154 + 111 + 105 4

Zdbowo

- - - + 248 283 + 309 + 284 4

Miradź

- - - - - - - 30 + 33 12
 

Mielęcin

321 383   odległ.

 

rycina

 

Drewniany kościół w Mielęcinie,
fundacja Franciszki Skoroszewskiej
z lat 1755-56., spalony w 1949 r.

Grunwald

+ - - 16

Jeleń

+ 98 - 18

Mączno

+ 85 - 6

Rusinowo

41 193 + 13

Strzelno

150 159 + 7

Trzcinno

18 18 - 17

Zbiewo

45 190 + 9

Leśnictwo Dębina

- 10 + 16
 

Rzeczyca

460 378   odległ.

zdjęcie z poł. XX w.

Jadwiżyn

117 145 - 3

Sędzice

424 - - 2

Wrzosy

60 184 + 1

Jeziorki

- 420 + 2

Płociczno

- 300 + 3

Ponikiew

- 95 + 5

Krępa

- - +  

Studnica

- - +  

Złotowo

- - +  
 

Statystyka parafii dostępna w rocznikach diecezji poznańskiej

  1831 1832 1833 1834 1837 1839 1845 1852 1861 1862 1866 1867 1868 1869

Parafia

            2123 2280 2640 2714 2927 2976 2988 2954

Tuczno - Tütz

1665 1597 1599 1612 1580 1620       1418 1474 1484 1492 1478

Knakendorf - Rzeczyca

                  445 474 480 479 463

Marta

                  254 268 285 287 284

Miłogoszcz

                  214 232 240 242 242

Schulzendorf - Jeziorki

                  452 479 487 488 487

 

 

1871 1872 1873 1874 1893 1896 1903 1905 1909 1911 1913 1914 1915 1922

Parafia

3071 3100 3092 3151 3600 3560 3500 2535 3451 3420 3425 3441 3441 3400

Tuczno

1535 1565 1423 1448                    

Knakendorf

488   515 530                    

Marta

289   281 283                    

Miłogoszcz

253   270 276                    

Schulzendorf

506   603 614                    

Statystyka parafii w Tucznie po II wojnie światowej

  1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

Wierni

                           

Chrzty

20 58 107 124 123 139 153 167 172 178 189 200 197 192

I Komunia

                        121 55

Bierzmowanie

- - - - - - - 559 - - - - - -

Śluby

9 33 29 36 34 23 30 37 44 42 31 50 42 33

Pogrzeby

106 63 30 16 21 26 37 42 28 30 36 21 30 47
 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Wierni

2169                         2510

Chrzty

176 135 132 123 110 113 114 95 110 100 99 92 75 61

I Komunia

141 148 209 168 138 207 123 128 223 121 60 128 82 81

Bierzmowanie

562 - - - - - 781 - - - - - - -

Śluby

23 22 23 38 31 29 27 28 39 31 29 45 21 31

Pogrzeby

26 18 28 39 32 20 34 24 23 20 29 23 25 15
 
  1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Wierni

        2500         2680        

Chrzty

55 66 72 60 59 67 58 70 51 84 75 74 68 51

I Komunia

33 47 43 50 39 41 36 48 44 60 65 77 50 46

Bierzmowanie

- 268 - - - - 196 - - 144 - - - -

Śluby

26 25 36 22 30 30 30 38 34 32 38 22 22 21

Pogrzeby

24 20 29 23 18 18 11 15 17 15 21 30 21 16
 
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Wierni

2724 2724 2716 2723   2712 2700 2733 2708 2658 2680 2670 2588 2588

Chrzty

49 49 47 39 44 45 43 41 37 30 41 30 40 32

I Komunia

40 45 64 43 58 66 58 54 50 30 49 33 40 35

Bierzmowanie

214 - - 115 - 113 - 97 - 100 - - 158 -

Śluby

26 20 24 20 26 19 23 13 15 13 13 10 14 8

Pogrzeby

32 29 36 26 41 21 24 24 35 24 29 21 25 35
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wierni

2580 2568 2580 2670 2635 2550 2530 2467 2328 2286 2208 2146    

Chrzty

24 35 36 32 32 27 27 38 18 23 31 16    

I Komunia

38 39 34 30 22 42 29 36 25 16 22 31    

Bierzmowanie

- 83 - 89 - - 67 - - 31 - 28    

Śluby

21 17 18 10 13 14 16 24 29 15 20 14    

Pogrzeby

31 24 36 25 33 20 21 27 23 28 32 26    
 
<<<<<