Genealogia rodu Wedel-Tuczyńskich

 

na podstawie różnych źródeł

 

1296 - Hasso von Wedel, 1338 - Johann i Heinrich Wedel

1341 - Lampert i Hasso Wedel, 1354 - Henning von Wedel, 1374 - Ludeke, Tzulcs, Friedrich i Lodweig Wedel
1389 - Czulisso i Borisso von Wedel

1410 - Janusz Wedel

1442 - Jan Wedel
1470 - Marek i Dawid Wedel

 

Kobieta stojąca w kręgu zegara w długiej sukni aż do ziemi bez paska, bez rąk, bez ramion, trochę pochylona, włosy rozpuszczone. Herb odnosi się do rodziny Wedel i oznacza: krąg zegara oznacza miasto słońca, w którym jest złota kobieta, która właścicielom herbu, panom Wedel zapowiada złotą przyszłość. Nie ma rąk, czyli nie może zmienić zapowiadanego szczęścia. Zawsze pokazuje im szczęśliwą przyszłość wskazując na godzinę pierwszą. Kapelusz, który jest na głowie kobiety oznacza zawsze nowe godności, nowe szczęście, nową świetlność. Ten herb był tez pieczęcią miasta Tuczno do roku 1810.

 

MACIEJ WEDEL (przed 1470, +1550), wg podania żył 112 lat. Polonizuje się i na Sejmie w Piotrkowie przyjmuje nazwisko Tuczyński

 

Katarzyna Danaborska, herbu Topór, wnuczka księcia raciborskiego, córka Władysława Danaborskiego, kasztelana nakielskiego i Katarzyny, księżnej Raciborskiej + 1554

         
         

STANISŁAW (1516-1587) - luteranin
1561 - II małżeństwo z Katarzyną Opalińską, córką Macieja, kasztelana lędzkiego i Jadwigi Lubrańskiej, +1575

 

Krzysztof, po 1517, + przed 1590, luteranin, sędzia grodzki wałecki
ślub przed 1554 Anna Rożnowska,

+ po 1579
 

Jan, +1560
luteranin

 

Anna,
1544 ślub z Andrzejem Jankowskim

       
       

Andrzej 1564-1590, kanonik gnieźn., zakonnik francisz-kański, zmarł w Krakowie

KRZYSZTOF 1565 – 6 I 1649, katolik, kasztelan santocki od 22.07.1615, od 18.02.1623 kasztelan poznański, funduje klasztor Jezuitów w Wałczu
1. małżeństwo 14 II 1593 z Marianną Zborowską, córką Andrzeja, kasztelana bieckiego, + 17 III 1594 przy narodzinach córki
2. małżeństwo 1601 z Anną Firlejówną z Dąbrowicy, herbu Lewart, córką Mikołaja, wojewody krakowskiego i Elżbiety z Ligęzów, herbu Półkozic, zmarła 28 VI 1614 w Krakowie

Piotr 1575-1591, zmarł jako student u jezuitów w Brunsberdze (Braniewie)

       
       

ANDRZEJ, 13 X 1602 – 1641, podkomorzy inowrocławski. Małżeństwo 7 VI 1626 z Marianną Leszczyńską, kanclerzanką koronną herbu Wieniawa, córką Wacława i Anny Rozrażewskiej, właścicielką części Zbąszynia, + 13 X 1668, pochowana w Markowicach k. Strzelna

Marianna 11 VI 1606, + po 1638, zamężna z Janem Sokołowskim, herbu Pomian, kasztelanem bydgoskim, starostą radziejowskim

Małgorzata, + po 1646, ślub przed 1628 z Mikołajem Wejher, starostą radzyńskim i kowalewskim, wojewodą malborskim (1641)
i chełmińskim (1643), + 1647

   
             

Katarzyna
1. małżeństwo z
J. Tolibowskim, kasztelanem kamieńskim
2. ze Stanisławem Smoszewskim, kasztelanem santockim

Anna
przed 1649 wyszła za mąż za Zygmunta Łaszcza, herbu Prawdzic,

kasztelana liwskiego (na Podolu)

N.
benedyk-tynka w Poznaniu

 

Jan 1635, studiował w Ingolstad w Bawarii,
kanonik

gnieźnieński, od 1662 kanclerz kurii poznańskiej
 

STANISŁAW-KRZYSZTOF 1637/9 – 1695, studiował w Ingolstad, stolnik inowrocławski od 1662, kasztelan gnieźnieński od 1682, starosta powidzki,
1. małżeństwo w 1663 z Konstancją Prusimską z Kolna, herbu Nałęcz, córką Krzysztofa i Wiktorii z Opalińskich, herbu Łodzia
2. Apolonia Smogulecka, kasztelanowa gnieźnieńska, herbu Grzymała, + 1739

Kazi-mierz
1640-1661

 

 

dzieci Konstancji

 
         

Anna
zamężna z Andrzejem Niemojewskim, herbu Rola, kasztelanem bydgoskim, +1701

 

Marianna
1. 1681 Andrzej Mycielski, miecznik potem chorąży poznański
2. Adam Radoński, starosta inowłodzki, marszałek trybunału koronnego 1703

N.

syn w
Galicji
"młodo
zniknął"
(?)*

syn Apolonii, ANDRZEJ,  1664 +17 VI 1717, starosta powidzki, ostatni z Tuczyńskich
Anna z Niegolewskich (1664-25 VII 1723, herbu Grzymała, chorążanka poznańska, wdowa po Adamie Mycielskim, pochowana w Szamotułach

* Złota Księga Szlachty Polskiej, Poznań 1881, III 291 (przypis autora strony)
<<<<<