Kościół ewangelicki w Tucznie (przed zburzeniem)

<<<<<