METRYKA ZAŁOŻENIA MIASTA TUCZNO


W IMIĘ BOŻE
Aby najważniejsze wydarzenia nie zatraciły się w ciągu historii spisuje sie je jako świadectwa i czyni sie je na wieczność z obecnymi ludźmi jako świadkami. Tuczno otrzymało Prawa Brandenburskie. Wszystkim obecnym obywatelom, którzy będą widzieli ten list lub go czytali, ogłasza się, że my bracia RITTER LUDWIG i IVHGHERR LAMBRECHT von WEDEL nadaliśmy pełne Prawa Brandenburskie miastu TUCZNO, aby z niego korzystało tak, jak inne miasta, które znajdują się w granicach brandenburskich.

 

Wielkość miasta

Miasto ma 175 Hufen wymierzone miarą. Z tego: 115 Hufen mają być używane jako pola uprawne; 15 – jako ogrody (różnego rodzaju), ale one musza po-zostać razem wraz z całością majątku właścicieli. Pozostałe 45 Hufen mogą być używane przez oby-wateli jako łąki, polany. Na zawsze obowiązuje Prawo Brandenburskie.

Granice miasta
Wszystkie granice miasta są szczegółowo ustalone przez drzewa dębowe, słupy. Pierwszym oznako-waniem są cztery dęby, które stoją między Tucznem i wsią Marthe. Drugim jest drzewo, które stoi między Feldmark i Schulzendorf. Trzecim oznaczeniem jest drzewo, które stoi na małym wzgórzu między Tu-cznem i Mehlgast, przy jeziorze Mehlgast. To, co zostało wymierzone powinno pozostać na wieki przy mieście. Każdy otrzymuje to, co do niego należy. Dlatego została spisana ta metryka.

Tuczyńskie jeziora
Wymienione jeziora należą do miasta: Luptow, Ra-tenkop, Pennow z jego dopływami, Schwannenpuhl, Plotze, Kuhmiesen, Egenpuhl.

Tereny zielone (lasy)
Naszemu miastu daliśmy tez 10 Hufen polan, które znajdują się za Grossen Pennow, aby krowy ze wsi miały swoje pastwisko. Z drzewa nikt nie może ko-rzystać, jedynie miasto ma troszczyć się o jego pie-lęgnacje. Lasy, które się znajdują między Pennow i Mehlgast i ciągną się do drogi Schlopper należą do zamku.

Młyny

Daliśmy naszemu miastu miejsce na postawienie młynów, aby mielić zboże dla siebie i okolic. Tym ma Tuczno rozrastać się i rozwijać. Pozwalamy, aby przez tereny zamku kursował wóz ze zbożem między miastem i młynem. Na rzece, która wychodzi z jeziora Lüptow i wchodzi do jeziora tuczyńskiego i przy jeziorze Rünow młyn nie może być budowany.

 

Prawa
Cztery prawa, które już są, jak również więcej z ubiegiem czasu powinny opierać się na Prawie Brandenburskim. Prawa miejskie - łowieckie - połowy ryb służą ogólnemu dobru w Tucznie. Ci, którzy chcą mogą polować z psami na ich własności. Obywatelom jest wolno łowić ryby, tak jak to robili wcześniej na jeziorach: Luptow, Pennow, Schwanenpuhl, Plotze, ale tylko poza okresem tarła.

Pieczęć

Na tym stwierdzeniu o ziemi i terenach wodnych należących do Tuczna postawiliśmy naszą pieczęć na pamiątkę naszych przyszłych pokoleń, aby te posta-nowienia były przestrzegane na wieki. Dla wszystkich, którzy będą czytali tę metrykę.

Świadkowie

Przy przyznawaniu Praw Miejskich miastu Tuczno byli obecni następujący świadkowie:

Ritter Hinrich von Wedel, nasz brat,

Pan Ludwig syn Hinricha von Wedel,

Pan Jan – Proboszcz z Tuczna,

Pan Nikolaus – nasz sekretarz,

Hinriken von Woltsbeutel,

bracia Hinrich i Reinike von Woltersdorf,

Abel Runge die Knappen i Manneder von Wedel

Radni miasta Tuczno, którzy byli przy tym obecni: Peter Vorke, Klaus Dessen, Hans Schreder, Marguard Heine-Pribberow,  Peter Hegedorn i inni przy tym obecni.


Tuczno, 24 lutego 1331 roku
(pod dokumentem znajdują się dwie pieczęcie)
 

<<<<<