Rynek z kościołem ewangelickim, pocz. XX w.

<<<<<